loading...
پروژه معماری ❶

خرید مطالعات خانه معمار

 

جهت دیدن پروژه و دانلود کامل فایل کلیک کنید  ...

جهت دیدن پروژه و دانلود کامل فایل کلیک کنید  ...

فهرست مطالب مطالعات اماده خانه معمار :
عنوان صفحه مطالعات اماده خانه معمار
فصل اول : تعاریف و مفاهیم اولیه
۱-۱- تعریف معماری…………………………………………………۱
۱-۲- معمار کیست ؟…………………………………………………………….۱
۱-۳- کلام معمار……………………………………………….۲
۱-۴- تاریخ معماری……………………………………..۲
فصل دوم : مطالعات مقدماتی( بررسی و شناخت بستر طرح)
۲-الف- موقعیت جغرافیایی خلیج فارس……………………………..۴
۲-ب- موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای طبیعی استان هرمزگان…………………۵
۲-ب-۱- موقعیت و وسعت………………………………………۵
۲-ب-۲- شرایط

 

معماری

 

خرید رساله اکادمی معماری

 

جهت دیدن پروژه و دانلود کامل فایل کلیک کنید  ...

جهت دیدن پروژه و دانلود کامل فایل کلیک کنید  ...

 

فهرست مطالب رساله اکادمی معماری

فصل اول :مقدمه رساله اکادمی معماری

۱-۱ درباره معماری………………………………………………………………………………۱

۱-۲ هنربودنمعماری…………………………………………….۱

۱-۳ تعلیم وتربیت معماری……………………………………………………………………….۳

۱-۴ نگرشی به روش آموزش معماری درگذشته وحال……………………….۴

فصل دوم :شناخت موضوع

 

معماری

 

خرید مطالعات مجتمع تجاری

 

جهت دیدن پروژه و دانلود کامل فایل کلیک کنید  ...

جهت دیدن پروژه و دانلود کامل فایل کلیک کنید  ...

 

مقدمه مطالعات مجتمع تجاری :
مراکز خرید را نمی توان قلمرویی منفک از زندگی فرض کرد، بلکه این مراکز همانند همه ی مکان ها و فضاهای موجود در زندگی هر یک به تنهایی می توانند کلیت جامعه را باز نمایی کنند . در مراکز خرید کردارهای فرهنگی متفاوتی رخ می دهد ، از این رو پاساژها عرصه ای برای تولیدات فرهنگی اند . به معنای دیگر ،پاساژها صرفاٌ عرصه ی تبادل اقتصادی نیستند بلکه عرصه ی تعامل اجتماعی نیز هستند ، فضاهایی برای ارتباط و معناسازی ،برای هویت و تشخیص بخشی ، همین طور ، پاساژها قلمروهای تنازع نیز محسوب می شوند . پس مراکز خرید را می توان متونی چند معنایی فرض کرد و کردارهای مصرف کنندگان در آن را به مثابه ن

 

معماری

 

خرید رساله خانه معمار

 

جهت دیدن پروژه و دانلود کامل فایل کلیک کنید  ...

جهت دیدن پروژه و دانلود کامل فایل کلیک کنید  ...

 

۱-۱ درباره معماری رساله اماده خانه معمار

آیا گفتگو درباره معماری ارزشی دارد؟ یا در عرصه عمل است که ارزش معماری معلوم خواهد شد. یعنی معماری خواهد توانست بی واسطه منتقدان و هنرسنجان, خود با مردم و قلب و روحشان سخن بگوید؟ رساله اماده خانه معمار
تا بنایی بر پا نشود معماری ظهور پیدا نمی کند و گویا روزگاری بوده است که برای ذکر ارزش آن زیاد از الفاظی کوتاه چون زیبا, موزون, با شکوه بر زبان نمی رفته و پیداست که اگر روزی طبع زیبا پرستی از کار باز ایستد از تحلیل و استدلال کاری بر نخواهد آمد.
معماری

مطالعات اماده خانه معمار

خرید رساله خانه معمار

 

جهت دیدن پروژه و دانلود کامل فایل کلیک کنید  ...

جهت دیدن پروژه و دانلود کامل فایل کلیک کنید  ...

 

فهرست مطالب خرید رساله خانه معمار
عنوان صفحه خرید رساله خانه معمار
پیشگفتار ۱
فصل اول : طرح مسأله
۱-۱: طرح مسأله ۴
۱-۲: فرضیات ۴
۱-۳: اهداف پژوهش ۵
۱-۴: فرآیند پژوهش ۵
۱-۵: ماهیت و مقیاس پروژه ۷
۱-۶: تشریح موقعیت فضایی- مکانی ۷
فصل دوم: مطالعات زمینه ای
۲-۱ماهیت هنر و معماری ۱۰
۲-۱-۱: تعریف هنر ۱۰

 

معماری

 

WWW.DaronGra.IR 

WWW.DaronGra.IR


شماره تماس : 51 51 994 0936 

شماره تماس : 51 51 994 0936 


پروژه اماده طراحی معماری کارشناسی و کارشناسی ارشد

پروژه اماده طراحی معماری کارشناسی و کارشناسی ارشد
پروژه اماده طراحی معماری کارشناسی و کارشناسی ارشد

.

به پیامک های شما پاسخ داده می شود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


 مرکز طراحی درونگرا

چکیده پروژه :   به دلیل حفظ حقوق مشتریان در سایت بارگذاری نگردیده

 

و فقط به ایمیل ارسال می گردد. 

 

فروش پروژه حرفه ای طرح و پایان نامه زیر قیمت بازار

فروش پروژه حرفه ای طرح و پایان نامه زیر قیمت بازار

فروش پروژه حرفه ای طرح و پایان نامه زیر قیمت بازار

فروش پروژه حرفه ای طرح و پایان نامه زیر قیمت بازار

فروش پروژه حرفه ای طرح و پایان نامه زیر قیمت بازار

 

شماره تماس :09369945151

 

شماره تماس : 51 51 994 0936

شماره تماس : 51 51 994 0936
شماره تماس : 51 51 994 0936


لیست فعلی پروژه ها

 

1. چندین پروژه طراحی معماری اماده طرح موزه

 

2. چندین پروژه طراحی معماری اماده موزه فرش

 

3. چندین پروژه طراحی معماری سوانح و بلایای طبیعی

 

4.چندین پروژه طراحی معماری اماده طرح کتابخانه

 مرکز طراحی درونگرا

5. چندین پروژه طراحی معماری انستیتوی پرورش گل و گیاه

 

6.چندین پروژه طراحی معماری اماده موزه موسیقی

 

7.چندین پروژه طراحی معماری اماده موزه با چندین موضوع

 http://darongra.ir/

8.چندین پروژه طراحی معماری اماده طرح بیمارستان 

 

9. چندین پروژه طراحی معماری اماده طرح فرهنگسرا 

 

10. چندین پروژه طراحی معماری اماده طرح فرهنگستان 

 

11. چندین پروژه طراحی معماری اماده طرح مجتمع مسکونی

 

12. چندین پروژه طراحی معماری اماده طرح کودکستان

 

13. چندین پروژه طراحی معماری اماده طرح هایپر مارکت

 http://darongra.ir/ 

14. چندین پروژه طراحی معماری مجتمع پرورش گل و گیاه

 

15. چندین پروژه طراحی معماری اماده طرح هتل

 

16. چندین پروژه طراحی معماری مجتمع تجاری

 

17. چندین پروژه طراحی معماری خانه سالمندان

  http://darongra.ir/

18. چندین پروژه طراحی معماری خانه شعر

 

19. چندین پروژه طراحی معماری خانه موسیقی

 

20. چندین پروژه طراحی معماری خانه معماری

 

21. چندین پروژه طراحی معماری خانه فرش

 

22. چندین پروژه طراحی معماری خانه معماری

 

23. چندین پروژه طراحی معماری مجتمع تفریحی توریستی

 

24. چندین پروژه طراحی معماری ترمینال

 

25. چندین پروژه طراحی معماری مجتمع آب درمانی

 

26. چندین پروژه طراحی معماری مرکز همایش های بصری

 

27. چندین پروژه طراحی معماری یادمان سهراب سپهری

 

28. چندین پروژه طراحی معماری موزه اب

 

29. چندین پروژه طراحی معماری پژوهشکده پارك علم و فناوري

 

30. چندین پروژه طراحی معماری هتل 4 ستاره

 

31. چندین پروژه طراحی معماری دانشکده معماری

 

32. چندین پروژه طراحی معماری

 

33. چندین پروژه طراحی معماری

 

34. چندین پروژه طراحی معماری

 

35. چندین پروژه طراحی معماری

 

36. چندین پروژه طراحی معماری

 

37. چندین پروژه طراحی معماری

 

38. چندین پروژه طراحی معماری

 

39. چندین پروژه طراحی معماری

 

40. چندین پروژه طراحی معماری

 

41. چندین پروژه طراحی معماری

 

42. چندین پروژه طراحی معماری

 

43. چندین پروژه طراحی معماری

 

44. چندین پروژه طراحی معماری

 

45. چندین پروژه طراحی معماری

 

46. چندین پروژه طراحی معماری

 

47. چندین پروژه طراحی معماری

 

48. چندین پروژه طراحی معماری

 

49. چندین پروژه طراحی معماری

 

50. چندین پروژه طراحی معماری

 

و چندین پروژه طراحی معماری با موضوعات دیگر ..... 

 

 مرکز طراحی هنر معمار 

 در ارشیو مرکز طراحی درونگرا چندین پروژه طراحی معماری از هر موضوع 

با تنوع حجمی و تنوع قیمت موجود است!!!  

در صورتی که مایل به دریافت چکیده تمامی پروژه های طراحی معماری هستید!!!

 

نام پایان نامه درخواستی خود را 

به همراه

ایمیل خود 

برای ما پیامک نمایید و یا در صورت تمایل نام پروژه طراحی معماری

درخواستی خود را به  

ایمیل 

ما ارسال نمایید!!!

 

 

شماره تماس : 51 51 994 0936

شماره تماس : 51 51 994 0936

ایمیل : honarmemary@yahoo.com

ایمیل : honarmemary@yahoo.com

 

 

 

چکیده پروژه :   به دلیل حفظ حقوق مشتریان چکیده در سایت بارگذاری نگردیده

 

و فقط به ایمیل ارسال می گردد.

 مرکز طراحی درونگرا 

  

 

برای دریافت چکیده پایان نامه ایمیل و نام پروژه درخواستی را 

به شماره زیر ارسال کنید.

 

 

قیمت پروژه های طراحی معماری : توافقی هزار تومان

 

.........

......

...

.


برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله مهد کودک

  مطالعات مهد کودک

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 15 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 88  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول:اهمیت موضوع و اهداف رساله..……………………………………………………………………… 2
اهمیت مساله و اهداف طرح تحقیق………………………………………………………………………………… 3
فرضیه های طرح پژوهش .……………………………………………………………………………………………… 4
فصل دوم:روش تحقیق…………..…………………………………………………………………………………… 5
مقدمه…………………….……………………………………………………………………………………………… 6
نوع تحقیق………….…………………………………………………………………………………………………… 7
ابزار تحقیق.……………………………………………………………………………………………………………… 9
نظام و ارتباط فکری رساله…………………………………………………………………………………………… 11
فصل سوم:معرفی و بررسی نمونه های مشابه.………………………………………………………………… 11
موزه ای برای آموزش و تفریح کودکان……………………………………………………………………………… 12
مهدکودکی در سندیکا..……………………………………………………………………………………………… 15
مهدکودکی در لاگیزلند.……………………………………………………………………………………………… 21
فصل چهارم:شناخت کودک……..……………………………………………………………………………… 26
نیازهای اساسی کودکان……………………………………………………………………………………………… 29
مراحل رشد کودک.…………………………………………………………………………………………………… 31
روانشناسی کودک..…………………………………………………………………………………………………… 35
کودک و هنر…………………………………………………………………………………………………………… 36
کودک ورنگ…………………………………………………………………………………………………………… 36
کودک و بازی….……………………………………………………………………………………………………… 33
[5]
کودک و فضا…………………………………………………………………………………………………………… 41
محیط های مناسب برای کودکان…………………………………………………………………………………… 42
ویژگی های معماری کودکان………………………………………………………………………………………… 44
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 45
فصل پنجم:بررسی ضوابط و استاندارهای لازم برای طراحی خانه کودک…………..……………………
46
استانداردها و معیارهای طراحی……………………………………………………………………………………… 43
استانداردهای بدن کودکان..............……………………………………………………………………………… 43
ایمنی و کودک………………………………………………………………………………………………………… 53
عملکرد کیفی.………………………………………………………………………………………………………… 57
فصل ششم:شناخت بستر طرح.………………………………………………………………………………… 65
جغرافیای طبیعی……………………………………………………………………………………………………… 66
موقعیت و وسعت……………………………………………………………………………………………………… 66
روند توسعه شهر……………………………………………………………………………………………………… 66
اقلیم…………………………………………………………………………………………………………………… 71
جغرافیای انسانی.……………………………………………………………………………………………………… 74
معرفی و تحلیل سایت………………………………………………………………………………………………… 46
فصل هفتم :طراحی...................................................................................................... 79
منابع..………………………………………………..……………………………………………………………… 83

قیمت : 15 هزار تومان


برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله کتابخانه عمومی

  مطالعات کتابخانه عمومی

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 20 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 169  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول .................................... پیشینه و زمینه ......................................... 1 
1-1 - تاريخچه بناي كتابخانه 2
فصل دوم ................................. مبانی نظری طرح ................................. 7 
بخش اول
-2-1 نور .................................................................................................................. 8
-2-1-1 نورپردازي.................................................................................................... 8
-2-1-2 نور و اثر آن................................................................................................. 9
-2-1-3 نور پردازي طبیعی....................................................................................... 11
2-1-4 شدت نور..................................................................................................... 31
بخش دوم
-2-2 رنگ............................................................................................................... 41
-2-2-1 رنگ راهنماها.............................................................................................. 11
-2-2-2 معانی رنگ ها............................................................................................. 18
-2-3 حفاظت از اسناد و مدارك كاغذي.............................................................................. 11
فصل سوم .................. نمونه های داخلی و خارجی ............................................ 22 
-3-1 كتابخانه آستان قدس رضوي .................................................................................. 23
-3-1-1 قفسه باز بانوان.................................................................................................. 22
-3-4-2 بخش گردش كتاب و مطالعه بانوان.................................................................... 21
-3-1-3 كتابخانه تخصصی جغرافیا................................................................................. 32
-3-1-4 كتابخانه تخصصی تاريخ و انتشارات دولتی....................................................... 33
-3-1-2 بخش ديداري و شنیداري................................................................................. 31
-3-4-5-4 تالار سمعی و بصري آقايان/بانوان................................................................... 31
-3-4-5-2 واحد امانت مواد ديداري و شنیداري.................................................................................... 31
-3-4-5-3 آرشیو سمعی و بصري..................................................................................... 38
-3-1-6 تالار محققان مخزن چاپی.............................................................................. 44
.. -3-1-1 پايان نامه ها:....................................................................... 41
-3-1-8 منابع مرجع:................................................................................................... 42
-3-1-1 تالار محققان منابع خطی............................................................................... 43
-3-1-14 كتابخانه تخصصی مخطوطات...................................................................... 44
-3-1-11 تالار محققان مطبوعات فارسی..................................................................... 44
-3-1-12 تالار محققان مطبوعات غیر فارسی................................................................ 46
-3-1-13 مركز اطلاع رسانی مطبوعات........................................................................ 48
-3-1-14 تالار جوانان دختر......................................................................................... 21
-3-1-12 تالار مطالعه و گردش كتاب نوجوانان دختر.................................................... 24
بخش دوم
-3-2 كتابخانه ملی ايران .…………………………………………………… 62
-3-2-1 ساختمان جديد كتابخانه ملّی......................................................................... 66
-3-3 نمونه هاي خارجی............................................................................................. 12
-3-3-1 كتابخانه بزرگ اسکندريه مصر...................................................................... 12
فصل چهارم .................. معرفی سایت.................................................... 82 
-4-1 روابط و استانداردها........................................................................................... 86
-4-1-1 نکات مهم درطراحی..................................................................................... 81
-1-4-2 بررسی ضوابت و استانداردها در بخشهاي مختلف............................................ 81
بخش دوم
-4-2 اصول رعايت ضوابط ها و استاندارد ها در كتابخانه هاي عمومی........................... 141
-4-2-1 قفسه ها.................................................................................................... 142
-4-2-1-1 قفسه بندي بسته 142
-4-1-1-2 قفسه بندي باز 143
-4-2-3 بخش امانت 142
-4-2-4 تامپسون پنج طرح درمورد چیدمان ارائه می دهد، براي مثال: 405
-4-2-2 محل هاي خدمت رسانی به اهل مطالعه 142
-4-2-6 بخش هاي موضوعی يا رسانه اي 142
-4-2-1 اتاق هاي ديگر 106
-4-2-8 كمك به خوانندگان و میز پرسش و جست و جو 401
-4-2-1 فهرستگان 146
-4-2-14 سرسراي ورودي 141
-4-2-11 نمايش كتاب 141
-4-2-12 تسهیلات تفريحی و سرگرمی براي اهل مطالعه 141
-4-2-13 تسهیلات سرويس دستشوئی و صندوق هاي امانت و جا لباسی براي مراجعان 141
-4-2-14 محل هاي كاركنان 141
-4-2-12 فهرست نويسی و رده بندي 148
-4-2-16 خدمات فنی و مديريت اداري 148
-4-2-11 مخزن كتابخانه 148
-4-2-18 كارگاه صحافی 141
-4-2-11 بخش فتوكپی 141
-4-2-24 بخش حفاظت و نگهداري 141
-4-2-21 بخش آموزش كاركنان 114
-4-2-22 محل هاي خواندن و مطالعه 114
-4-2-23 فضاهاي غیر اختصاصی 112
-4-2-24 قطعات يا بخش هاي عملگرا و مفید ساختمان كتابخانه 112
بخش سوم
-4-3 راهنماي طرح و نقشه ساختمان كتابخانه عمومی 132
-4-3-1 طرح فضاي كتابخانه عمومی 133
-4-4 تحلیل سايت 132
-4-4-1 جغرافیا 132
-4-4-2 آب و هوا 136
-1-1-2-4 تابش آفتاب و حرارت دما 431
-4-4-3 آثار باستانی استان لرستان 131
-4-4-4 شهرستان اَلیگودَرز 131
-4-4- سرانه مطالعه در لرستان 144 2
فصل پنجم ............... ارائه طرح ................................................................ 111 
فهرست جداول
شماره عنوان
صفحه
2( جدول اندازه روشنايي نور و همچنين محدوديت خيره كنندگي 20 - جدول شماره ) 1
3( شناسنامه کتابخانه قدس رضوی 24 - جدول شماره ) 1
4( درجه، رطوبت و تعویض هوا طبق استاندارد 89 - جدول شماره ) 1
4( مقدار بار مجاز در نقاط مختلف 90 - جدول شماره ) 2
4( مقدار نور کافی 90 - جدول شماره ) 3
4( رطوبت و تعداد دفعات تعویض هوا در ساعت 90 - جدول شماره ) 4
4( ظرفیت قفسه های کتاب بر حسب موضوع کتاب 91 - جدول شماره ) 5
4( استانداردهای قفسه ها 91 - جدول شماره ) 6
4( عرض راهرو های متقاطع 91 - جدول شماره ) 7
4( تعداد کتاب در هر ردیف 104 - جدول شماره ) 8
4( جدول زير فضاها 115 - جدول شماره ) 9
فهرست تصاویر
شماره عنوان
صفحه
3( مخزن چاپي )کتابخانه قدس رضوی( 29 - تصویر شماره ) 1
3( تالار گردش كتاب آقايان )کتابخانه قدس رضوی( 32 - تصویر شماره ) 2
3( تالار جغرافيا )کتابخانه قدس رضوی( 33 - تصویر شماره ) 3
3( تالار كتب خارجي )کتابخانه قدس رضوی( 36 - تصویر شماره ) 4
3( سالن نشریات علمی و فرهنگی )کتابخانه قدس رضوی( 48 - تصویر شماره ) 5
3( گروه مطبوعات سازمان )کتابخانه قدس رضوی( 50 - تصویر شماره ) 6
3( تالار جوانان دختر )کتابخانه قدس رضوی( 52 - تصویر شماره ) 7
3( تالار جوانان پسر )کتابخانه قدس رضوی( 53 - تصویر شماره ) 8
3( تالار جوانان پسر )کتابخانه قدس رضوی( 53 - تصویر شماره ) 9
3( تالار مطالعه )کتابخانه قدس رضوی( 55 - تصویر شماره ) 11
3( تالار نوحوانان پسر )کتابخانه قدس رضوی( 56 - تصویر شماره ) 11
3( ورودي كتابخانه )کتابخانه قدس رضوی( 57 - تصویر شماره ) 12
3( تالار مطالعه عمومی )کتابخانه قدس رضوی( 57 - تصویر شماره ) 13
3( صحن قرآن )کتابخانه قدس رضوی( 58 - تصویر شماره ) 14
3( نمایشگاه )کتابخانه قدس رضوی( 58 - تصویر شماره ) 15
3( سالن کتابخانه ) لابی( )کتابخانه قدس رضوی( 59 - تصویر شماره ) 16
3( آسانسور )کتابخانه قدس رضوی( 59 - تصویر شماره ) 17
3( سالن کتابخانه )کتابخانه قدس رضوی( 60 - تصویر شماره ) 18
3( مخزن كتب چاپ سنگي )کتابخانه قدس رضوی( 60 - تصویر شماره ) 19
3( بخش فيلمتك )کتابخانه قدس رضوی( 61 - تصویر شماره ) 21
3( حياط كتابخانه )کتابخانه قدس رضوی( 61 - تصویر شماره ) 21
3( مخزن كتب خطي )کتابخانه قدس رضوی( 62 - تصویر شماره ) 22
3( تالار قدس )کتابخانه قدس رضوی( 62 - تصویر شماره ) 23
3( بالابر كتاب )تله ليفت( )کتابخانه قدس رضوی( 63 - تصویر شماره ) 24
3( تالار سمعي و بصري )کتابخانه قدس رضوی( 63 - تصویر شماره ) 25
3( نماز خانه )کتابخانه قدس رضوی( 64 - تصویر شماره ) 26
3( نمای بیرونی)ضلع جنوبی( )کتابخانه ملی ایران( 65 - تصویر شماره ) 27
3( سایت پلان کتابخانه ملی ایران )کتابخانه ملی ایران( 68 - تصویر شماره ) 28
3( نمای بیرونی)ضلع شرقی( )کتابخانه ملی ایران( 69 - تصویر شماره ) 29
3( نمای بیرونی)ضلع جنوبی )کتابخانه ملی ایران( 69 - تصویر شماره ) 31
3( نمای بیرونی)ضلع غربی( )کتابخانه ملی ایران( 70 - تصویر شماره ) 31
3( نمای بیرونی)ضلع شمالی( )کتابخانه ملی ایران( 70 - تصویر شماره ) 32
3( نمای بیرونی)ضلع شرقی( )کتابخانه ملی ایران( 71 - تصویر شماره ) 33
3( نمای بیرونی)پیاده رو( )کتابخانه ملی ایران( 71 - تصویر شماره ) 34
3( نمای بیرونی)ضلع جنوبی( )کتابخانه ملی ایران( 72 - تصویر شماره ) 35
3( نمای بیرونی )کتابخانه ملی ایران( 72 - تصویر شماره ) 36
3( نمای بیرونی)ضلع جنوبی( )کتابخانه ملی ایران( 73 - تصویر شماره ) 37
3( نمای بیرونی)ضلع جنوب شرقی( )کتابخانه ملی ایران( 73 - تصویر شماره ) 38
3( نمای بیرونی)ضلع جنوبی( )کتابخانه ملی ایران( 74 - تصویر شماره ) 39
3( پلان کل مجموعه دانشگاه و کتابخانه بزرگ اسکندریه 75 - تصویر شماره ) 41
3( نمایی از سقف شیب دار مخزن اصلی کتابخانه بزرگ اسکندریه 76 - تصویر شماره ) 41
3( سالن کنفرانس مجموعه 77 - تصویر شماره ) 42
3( بخش مرجع 77 - تصویر شماره ) 43
3( تالار اینترنت 78 - تصویر شماره ) 44
3( پلان طبقه همکف- مخزن اصلی 79 - تصویر شماره ) 45
3( برش از سالن مطالعه و مجموعه 79 - تصویر شماره ) 46
3( نمایی از هندسه آزاد کتابخانه 80 - تصویر شماره ) 47
3( سقف آلومینیومی و شیبدار مجموعه 80 - تصویر شماره ) 48
3( کتابخانه ملی روسیه 81 - تصویر شماره ) 49
3( کتابخانه ملی هلند 81 - تصویر شماره ) 51
3( کتابخانه ملی هلند 82 - تصویر شماره ) 51
3( کتابخانه ملی پرتقال 83 - تصویر شماره ) 52
3( کتابخانه ملی یوگسلاوی 83 - تصویر شماره ) 53
3( کتابخانه ملی فرانسه 84 - تصویر شماره ) 54
4( حداقل فواصل بین قفسه های کتاب 89 - تصویر شماره ) 1
4( تسهیلات مطالعه فردی 92 - تصویر شماره ) 2
4( استانداردهای فواصل 93 - تصویر شماره ) 3
4( استانداردهای مساحت قفسه های مختلف 94 - تصویر شماره ) 4
4( استانداردهای ارتفاعی 95 - تصویر شماره ) 5
4( استانداردهای ابعاد کاردکس 96 - تصویر شماره ) 6
4( استانداردهای ابعاد پیشخوان 97 - تصویر شماره ) 7
4( انواع قفسه و گنجه )میکرو فیلم( 97 - تصویر شماره ) 8
4( انواع محل کار میکروفیش 98 - تصویر شماره ) 9
4( قفسه مطبوعات 98 - تصویر شماره ) 11
4( انواع قفسه اموال شخصی 99 - تصویر شماره ) 11
4( میز مطالعه 116 - تصویر شماره ) 13
4( جایگاه اطلس 117 - تصویر شماره ) 14
4( اتاقک مطالعه باز 118 - تصویر شماره ) 15
4( اتاقک مطالعه باز 119 - تصویر شماره ) 16
4( ایستگاه کاری کارمندان 120 - تصویر شماره ) 17
4( ایستگاه کاری کارمندان با چاپگر 121 - تصویر شماره ) 18
4( کلاس درس کامپوتر 122 - تصویر شماره ) 19
4( نقشه دان 123 - تصویر شماره ) 21
4( پرونده دان 124 - تصویر شماره ) 21
4( کلاس درس بانوان- مأخذ پرویز عازم 125 - تصویر شماره ) 22
4( کلاس درس کامپیوتر 126 - تصویر شماره ) 23
4( اتاق مطالهع گروهی 127 - تصویر شماره ) 24
4( اتاق مطاله گروهی 128 - تصویر شماره ) 25
4( قفسه بندی یکطرفه 129 - تصویر شماره ) 26
4( قفسه نمایش کتابهای جلد شمیزی 130 - تصویر شماره ) 27
4( قفسه بندی دوطرفه 131 - تصویر شماره ) 28
4( طبیعت لرستان)دریاچه گهر( 137 - تصویر شماره ) 29
4( ایوان جنوبی و گلدستههای مسجد جامع بروجرد 138 - تصویر شماره ) 31
4( قلعه فلک الافلاک در مرکز شهر خرمآباد 138 - تصویر شماره ) 31
4( موقعیت لرستان در نقشه ایران 139 - تصویر شماره ) 32
4( موقعیت الیگودرز در نقشه لرستان 139 - تصویر شماره ) 33
140 4( پلان شهرستان الیگودرز در سال 1381 - تصویر شماره ) 34
5( چارت فضاها با توجه به عملکرد 145 - تصویر شماره ) 1
5( چارت فضاها با توجه به عملکرد 146 - تصویر شماره ) 2
5( چارت فضاها با توجه به عملکرد 147 - تصویر شماره ) 3
5( تحلیل سایت 148 - تصویر شماره ) 4
5( چارت فضاها با توجه به عملکرد 149 - تصویر شماره ) 5
5( چارت فضاها با توجه به عملکرد 150 - تصویر شماره ) 6
5( اسکیس پلان 151 - تصویر شماره ) 7
5( اسکیس حجم 152 - تصویر شماره ) 8
5( ماکت حجمی 153 - تصویر شماره ) 9
5( ماکت حجمی 154 - تصویر شماره ) 11

قیمت : 20 هزار تومان


برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

  موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1         رساله خانه علوم و پژوهشکده فناوری

  مطالعات خانه علوم و پژوهشکده فناوری

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 20 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 175  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

مقدمه

مقدمه                                                                                               ا

روش تحقيق                                                                                        ط

ضرورت تحقيق                                                                                     ي

فرآيند مطالعات طراحي                                                                           ك

بيان مسئله                                                                                         ل

بيان موضوع                                                                                        ن

بيان هدف                                                                                           ع

مباني نظري معماري پروژه                                                                        ف

 

فصل اول مطالعات پايه

1ـ تحقيق و پژوهش                                                                               1

1ـ1ـ تحقيق و پژوهش                                                                           1

1ـ1ـ1ـ از نظر لغت                                                                               1

1ـ1ـ2ـ در اصطلاح                                                                               1

1ـ2ـ ضرورت‌هاي پژوهش                                                                        2

1ـ2ـ1ـ از نظر علمي                                                                             2

1ـ2ـ2ـ در جنبه مكتب‌شناسي                                                                  3

1ـ3ـ دامنه ضرورت‌ها                                                                             3

1ـ3ـ1ـ در جنبه حيات فردي                                                                   3

1ـ3ـ2ـ در جنبه اجتماعي                                                                       4

1ـ3ـ3ـ از نظر اخلاقي                                                                           4

1ـ3ـ4ـ از ديد اسلام                                                                             4

1ـ4ـ فوائد پژوهش                                                                                6

1ـ4ـ1ـ در جنبة فردي                                                                           6

1ـ4ـ2ـ در جنبة اجتماعي                                                                       6

1ـ4ـ3ـ در جنبة فرهنگي                                                                        7

1ـ5ـ نفس پژوهش و لذت آن                                                                    7

1ـ6ـ اهداف و مقاصد پژوهش                                                                    8

1ـ6ـ1ـ منظور از هدف                                                                           8

1ـ6ـ2ـ ضرورت و اهميت هدف در تحقيق                                                     9

1ـ6ـ3ـ ويژگيهاي اهداف                                                                         9

1ـ6ـ4ـ دسته‌بندي اهداف                                                                       10

1ـ7ـ مشكلات و موانع تحقيق پژوهش                                                          13

1ـ7ـ1ـ در رابطه با پژوهشگر                                                                    13

1ـ7ـ2ـ در رابطه با كادر تحقيق                                                                 15

1ـ7ـ3ـ در رابطه با منابع تحقيق                                                                15

1ـ7ـ4ـ در رابطه با واقعيت‌هاي جامعه                                                          15

1ـ8ـ انواع پژوهش از نظر عده پژوهشگران                                                     16

1ـ8ـ1ـ تحقيق فردي                                                                             17

1ـ8ـ2ـ تحقيق گروهي                                                                           17

1ـ9ـ امكانات لازم براي پژوهش                                                                 17

1ـ9ـ1ـ در جنبه پژوهشگر                                                                       17

1ـ9ـ2ـ در جنبه مسأله پژوهش                                                                 17

1ـ9ـ3ـ امكانات در رابطه با واقعيت‌ها                                                           17

1ـ9ـ3ـ1ـ امكانات اقتصادي                                                                     17

1ـ9ـ3ـ2ـ امكانات اجتماعي                                                                     18

1ـ9ـ3ـ3ـ امكانات سياسي                                                                       18

1ـ9ـ3ـ4ـ امكانات فرهنگي                                                                      18

1ـ9ـ3ـ5ـ امكانات مذهبي                                                                       18

1ـ9ـ3ـ6ـ امكانات ديگر                                                                          19

1ـ10ـ مراحل پژوهش                                                                            20

1ـ10ـ1ـ تعيين موضوع                                                                         20

1ـ10ـ2ـ تعيين مرز موضوع                                                                     21

1ـ10ـ3ـ تهيه اطلاعات                                                                          21

1ـ10ـ4ـ تدوين اطلاعات                                                                        21

1ـ10ـ5ـ تهيه فرضيه                                                                            21

1ـ10ـ6ـ بررسي مجدد فرضيه                                                                  21

1ـ10ـ7ـ تهيه اصل يا قانون                                                                     22

1ـ10ـ8ـ دستيابي به نظريه يا تئوري                                                           22

1ـ10ـ9ـ نگارش و ارائه تحقيق                                                                  22

1ـ11ـ طرح پژوهش                                                                              22

1ـ11ـ1ـ طرح تحقيق                                                                            23

1ـ11ـ2ـ نكات مورد بحث در طرح                                                             23

1ـ12ـ روش‌هاي كلي در پژوهش                                                                25

1ـ12ـ1ـ روش‌هاي فلسفيـ مذهبي                                                              25

1ـ12ـ2ـ روش‌هاي مطالعه‌اي                                                                    25

1ـ12ـ3ـ روش‌هاي تجربي                                                                       25

2ـ وضعيت علمي كشور                                                                           26

2ـ1ـ وضعيت علمي كشور                                                                       26

2ـ2ـ مشكلات و موانع ساختاري در نظام تحقيقاتي ايران                                     27

2ـ2ـ1ـ مشكلات مربوط به مديريت سياستگذاري و نيروي انساني                           27

2ـ2ـ2ـ مشكلات مربوط به ساختار و تشكيلات تحقيقات                                     28

2ـ2ـ3ـ مشكلات مربوط به اطلاع رساني فرهنگ و آموزش                                   28

2ـ2ـ4ـ مشكلات مربوط به قوانين و مقررات                                                   28

2ـ2ـ5ـ مشكلات مربوط به بهره‌برداري از منابع پژوهشي                                     28

2ـ3ـ  نقاط قوت و ضعف بخش پژوهش در ايران                                              29

3ـ بررسي آماري پژوهش در ايران                                                               30

3ـ1ـ بررسي آماري پژوهش در ايران و مقايسه آن در جهان                                  30

3ـ2ـ منابع مالي و انساني بخش پژوهش                                                        31

3ـ3ـ بهره‌وري بخش پژوهش در ايران                                                           32

3ـ4ـسياستها و خط‌مشي‌هاي بخش پژوهش در برنامه‌هاي توسعه ‌كشور                    33

4ـ رابطه علم و تكنولوژي با پژوهش                                                             35

4ـ1ـ رابطه علم و تكنولوژي با پژوهش                                                          35

4ـ2ـ ضرورت امر پژوهش در توسعه علم و فن‌آوري                                           35

4ـ3ـ نياز به تربيت پژوهشگر                                                                     36

5ـ جوانان در جامعه امروز                                                                        37

5ـ1ـ جوانان در جامعه امروز                                                                     37

5ـ2ـ مفهوم نوجواني و جواني                                                                    38

5ـ3ـ مفهوم نياز و بررسي آن در جوانان                                                        39

5ـ4ـ تقسيم‌بندي نيازها                                                                          40

5ـ4ـ1ـ نيازهاي فيزيولوژيك                                                                     40

5ـ4ـ2ـ نياز به امنيت (ايمني)                                                                   40

5ـ4ـ3ـ نياز به تعلق و عشق (وابستگي)                                                        41

5ـ4ـ4ـ نياز به احترام                                                                            41

5ـ4ـ5ـ نياز به خود شكوفائي يا تحقق ذات يا كامل شدن                                    41

5ـ5ـ طبقه بندي نيازهاي جوانان                                                                41

5ـ5ـ1ـ نيازهاي جسماني                                                                        42

5ـ5ـ2ـ نيازهاي رواني                                                                            42

5ـ5ـ3ـ نيازهاي زيستي                                                                          44

5ـ6ـ پيامدهاي عدم توجه به نيازهاي نوجوانان و جوانان                                      45

5ـ7ـ افراط و تفريط در برابر جوانان                                                             47

5ـ8ـ انگيزه پيشرفت زمينه‌اي براي پژوهشگري جوانان                                       48

5ـ9ـ علاقه جوانان به مجهولات                                                                 49

5ـ10ـ نيازهاي نسل جوان                                                                       49

5ـ11ـ تعليم و تربيت در دوران جواني                                                         50

5ـ12ـ تربيت مبتني بر ارزش‌شناسي در جوانان                                               52

5ـ13ـ لزوم رعايت حقوق جوانان و توجه به ميزان سن                                       54

5ـ14ـ هدف تعليم و تربيت جوانان                                                             55

5ـ15ـ تصريح هدف غائي تربيت                                                                56

5ـ16ـ دعوت اسلام به تعليم و تربيت                                                          57

6ـ پويا و سازنده بار آوردن انسان                                                                 58

6ـ1ـ پويا و سازنده بارآوردن انسان                                                              58

6ـ2ـ انسان فعال و انسان پذيرا                                                                  60

6ـ3ـ تأكيد بر حركت و تحول انسان از ديدگاه آيات قرآن                                    61

 

فصل دوم: مطالعات تكميلي

1ـ علم در آينه هنر                                                                               65

1ـ1ـ علم چيست؟                                                                                65

1ـ2ـ علم در آينه معماري                                                                        67

1ـ3ـ معماري و الكترونيك                                                                       71

1ـ3ـ1ـ ناماديت                                                                                   71

1ـ3ـ2ـ حسي بودن                                                                              71

1ـ3ـ3ـ چند رسانه‌اي بودن                                                                      72

2ـ معماري (مسئله يا پاسخ)                                                                      73

2ـ1ـ معماري (مسئله يا پاسخ)                                                                   73

2ـ2ـ انگاره‌هاي پنهاني ذهنيت                                                                   73

2ـ2ـ1ـ پايداري                                                                                   74

2ـ2ـ2ـ پويايي                                                                                    74

2ـ2ـ3ـ تغيير                                                                                     74

3ـ تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي                                                   77

3ـ1ـ تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي                                                77

4ـ ضرورت تأسيس باشگاه دانش‌پژوهان                                                         78

5ـ معرفي پژوهشکده مطالعه آثار تاریخی                                                       80

5ـ1ـ پژوهشکده مطالعه آثار تاریخی                                                             80

5ـ2ـ كليات                                                                                        80

5ـ3ـ وظايف                                                                                       80

5ـ4ـ اركان و تشكيلات                                                                           81

5ـ5ـ عضويت                                                                                      83

5ـ6ـ امور مالي                                                                                    84

5ـ7ـ آيين‌نامة پذيرش عضو در پژوهشکده مطالعه آثار تاریخی                               84

5ـ8ـ نمودار سازماني پژوهشکده مطالعه آثار تاریخی                                           86

 

فصل سوم: مطالعات تطبيقي

ـ مطالعات تطبيقي                                                                                 87

1ـ مركز تكنولوژي مك كورميك تريبون                                                        88

2ـ دانشگاه تكنولوژي و مجموعه آموزشي لاورنس                                              90

3ـ دانشگاه تكنولوژي چالمرز                                                                     92

4ـ دانشگاه تكنولوژي ماساچوست                                                                94

5ـ مركز فرهنگي ژرژ پمپيدو                                                                     95

 

فصل چهارم: مطالعات زمينه

1ـ مطالعات شهر مشهد                                                                           97

1ـ1ـ مطالعات تاريخي شهر مشهد                                                               97

1ـ2ـ پيدايش شهر مشهد                                                                        97

1ـ3ـ شناخت شهر مشهد                                                                        99

1ـ3ـ1ـ بررسي‌هاي كلي در مقياس شهر                                                        99

1ـ3ـ1ـ1ـ موقعيت جغرافيايي شهر مشهد                                                     100

1ـ3ـ1ـ2ـ شناخت استخوان‌بندي شهر مشهد                                                 100

1ـ3ـ1ـ3ـ محورهاي شاخص شهر مشهد به لحاظ نقش ارتباطي و يا سيماي شهري       101

1ـ3ـ1ـ4ـ نقاط شاخص شهر مشهد                                                            103

1ـ3ـ2ـ توسعه شهر مشهد در آينده                                                            104

1ـ3ـ2ـ1ـ بررسي اجمالي گسترش غربي شهر                                                 104

1ـ3ـ2ـ2ـ مساحت شهر و كاربريهاي اراضي طرح جامع (95ـ 70)                         105

1ـ4ـ بررسي شرايط اقليمي                                                                      106

1ـ4ـ1ـ وزش باد                                                                                  106

1ـ4ـ2ـ تابش آفتاب                                                                              106

1ـ4ـ3ـ بررسي وضعيت حرارتي هوا در شب و روز                                            107

1ـ4ـ4ـ مواقع گرم و مواقع سرد سال                                                           108

1ـ4ـ5ـ خلاصه و نتيجه‌گيري                                                                   109

1ـ4ـ6ـ جهت استقرار ساختمان                                                                 109

1ـ5ـ بررسي‌هاي جمعيتي شهر مشهد                                                          110

1ـ5ـ1ـ جمعيت شهر مشهد                                                                     110

1ـ5ـ2ـ جمعيت شناور شهر مشهد                                                              111

2ـ مطالعات سايت طراحي                                                                        113

2ـ1ـ معرفي سايت                                                                                113

2ـ2ـ تجزيه و تحليل محدوده مورد نظر                                                         113

2ـ2ـ1ـ روند شكل‌گيري محدوده در گذر تاريخ                                                113

2ـ2ـ2ـ بررسي موقعيت محدوده در شهر مشهد                                               114

2ـ2ـ2ـ1ـ موقعيت مكاني محدوده در شهر مشهد                                             114

2ـ2ـ2ـ2ـ موقعيت محدوده به لحا‌ظ اقتصادي                                                 114

2ـ2ـ2ـ3ـ موقعيت محدوده به لحاظ جمعيتي                                                 115

2ـ2ـ2ـ4ـ موقعيت محدوده به لحاظ حوزه اداري                                             115

2ـ2ـ2ـ5ـ موقعيت محدوده به لحاظ فضاي سبز                                              115

2ـ2ـ2ـ6ـ موقعيت محدوده به لحاظ تفريحي، فراغتي                                        115

2ـ2ـ3ـ شبكه دسترسي محدوده سايت                                                        116

 

فصل پنجم: تحليل

1ـ طبقه‌بندي اطلاعات                                                                            118

2ـ تحليل اطلاعات                                                                                121

3ـ مباني نظري طراح                                                                             124

4ـ مباني طراحي معماري پروژه                                                                  126

5ـ برنامه‌ريزي فيزيكي پروژه                                                                      128

5ـ1ـ مباني برنامه‌ريزي فيزيكي                                                                  128

5ـ1ـ1ـ بررسي جمعيت هدف (گروه‌هاي مخاطب)                                             128

5ـ1ـ2ـ رايزني با اساتيد و مسئولان مختلف                                                    128

5ـ1ـ3ـ بررسي نمونه‌هاي مشابه پژوهشي                                                       128

5ـ1ـ4ـ اساسنامه باشگاه                                                                         128

5ـ1ـ5ـ استاندارد‌هاي موجود                                                                    129

5ـ2ـ طرح جامع فيزيكي                                                                         129

5ـ2ـ1ـ حوزه‌بندي فضاها                                                                        129

5ـ2ـ1ـ1ـ اداري                                                                                  129

5ـ2ـ1ـ2ـ علمي ـ پژوهشي                                                                     129

5ـ2ـ1ـ3ـ‌ اقامتي‌                                                                                 130

5ـ2ـ1ـ4ـ خدماتي                                                                               130

5ـ2ـ1ـ5ـ ارتباطي                                                                               130

5ـ2ـ2ـ ابعاد، اندازه و استانداردهاي فضاهاي اصلي مجموعه                                  131

5ـ2ـ2ـ1ـ آزمايشگاه‌ها                                                                           131

5ـ2ـ2ـ1ـ1ـ طبقه‌بندي                                                                         131

5ـ2ـ2ـ1ـ2ـ روش‌ها يا گرايش‌ها                                                                131

5ـ2ـ2ـ1ـ3ـ اصول طراحي                                                                      131

5ـ2ـ2ـ1ـ4ـ فضاي لازم براي هر نفر                                                           132

5ـ2ـ2ـ1ـ5ـ مدول‌هاي طراحي                                                                 132

5ـ2ـ2ـ1ـ6ـ توزيع سرويس‌ها                                                                   133

5ـ2ـ2ـ1ـ7ـ سيستم‌هاي دفع مواد زايد                                                       134

5ـ2ـ2ـ1ـ8ـ انباري                                                                              134

5ـ2ـ2ـ1ـ9ـ نيازهاي ويژه                                                                       134

5ـ2ـ2ـ1ـ10ـ فضاهاي مرتبط                                                                  135

5ـ2ـ2ـ1ـ11ـ روكار سطح                                                                      135

5ـ2ـ2ـ2ـ كلاس‌ها‌                                                                               136

5ـ2ـ2ـ2ـ1ـ فضاي مورد نياز                                                                    136

5ـ2ـ2ـ2ـ2ـ شكل استاندارد اتاق                                                               136

5ـ2ـ2ـ3ـ كتابخانه                                                                               137

5ـ2ـ2ـ3ـ1ـ بررسي روابط داخلي در كتابخانه                                                137

5ـ2ـ2ـ3ـ2ـ ورودي در كتابخانه                                                                138

5ـ2ـ2ـ3ـ3ـ قسمت مطالعه در كتابخانه                                                       138

5ـ2ـ2ـ3ـ4ـ فضاي امانات كتابخانه                                                             138

5ـ2ـ2ـ3ـ5ـ نورگيري در كتابخانه                                                              139

5ـ2ـ2ـ3ـ6ـ تهويه در كتابخانه                                                                 139

5ـ2ـ2ـ3ـ7ـ حفاظت در مقابل آتش‌سوزي                                                    139

5ـ2ـ2ـ3ـ8ـ استاندارد فضاي كتابخانه                                                         140

5ـ2ـ2ـ4ـ ساختار اداري                                                                         140

5ـ2ـ2ـ5ـ سالن‌هاي سخنراني                                                                   141

5ـ2ـ2ـ5ـ1ـ شكل اساسي                                                                      141

5ـ2ـ2ـ5ـ2ـ ابعاد كمينه براي صندلي‌ها                                                       141

5ـ2ـ2ـ5ـ3ـ انواع ترتيب صندلي‌ها                                                             141

5ـ2ـ2ـ6ـ نمايشگاه                                                                               141

5ـ2ـ2ـ6ـ1ـ عملكرد نمايشگاه                                                                  142

5ـ2ـ2ـ6ـ2ـ نحوه نورپردازي در نمايشگاه                                                      142

5ـ2ـ2ـ6ـ3ـ مسيرهاي حركت                                                                  143

5ـ2ـ2ـ7ـ سلف سرويس                                                                         144

5ـ2ـ2ـ8ـ مجموعه اقامتي                                                                       146

5ـ2ـ2ـ8ـ1ـ خصوصيات استفاده‌كنندگان                                                     146

5ـ2ـ2ـ8ـ2ـ فضاهاي تشكيل‌دهنده مجموعه اقامتي                                          147

5ـ2ـ2ـ8ـ3ـ طبقات تشكيل‌دهنده فضاي اقامتي (اتاق‌خوابها)                                147

5ـ2ـ2ـ8ـ4ـ اتاق‌خوابها                                                                          149

5ـ2ـ2ـ8ـ5ـ تيپ‌بندي اتاق ميهمانان                                                          149

5ـ2ـ2ـ8ـ6ـ تجهيزات اتاق ميهمانان                                                           150

5ـ2ـ2ـ8ـ7ـ ورودي اصلي                                                                       150

5ـ2ـ2ـ8ـ8ـ ورودي خدماتي                                                                    150

5ـ2ـ2ـ8ـ9ـ لابي                                                                                150

5ـ2ـ2ـ8ـ10ـ فضاهاي خدمات و پشتيباني                                                   152

5ـ2ـ3ـ ريزفضاها                                                                                  154

5ـ2ـ4ـ تدقيق برنامه فيزيكي                                                                    155

6ـ جدول سازگاري فضاها                                                                         165

7ـ دياگرام ارتفاعي                                                                                166

8ـ دياگرام روابط عملكردي                                                                       167

9ـ سازه و تأسيسات                                                                               170

9ـ1ـ سازه                                                                                         170

9ـ2ـ تأسيسات                                                                                    170

9ـ2ـ1ـ آبرساني                                                                                   171

9ـ2ـ2ـ اطفاء و اعلام حريق                                                                     171

9ـ2ـ3ـ گرمايش و سرمايش                                                                     171

9ـ2ـ4ـ برق رساني                                                                               171

10ـ قابليت سنجي اراضي                                                                        172

10ـ1ـ قابليت استقرار توده و فضا در نقاط مختلف سايت                                     172

10ـ2ـ قابليت تنظيم و استقرار وروديهاي سواره، پياده و خدمات

قیمت : 20 هزار تومان


برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار

  مطالعات کتابخانه با رویکرد معماری پایدار

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 250 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 250  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

تماس بگیرید!
09369945151

قیمت : 250 هزار تومان


برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله مسجد

  مطالعات مسجد

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 12 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 100  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

عناوين:

-مقدمه

-مسجد و مدرسه شهيد مطهري ( سپهسالار)

-مسجد (شاه‌ سابق) امام خميني تهران

-مسجد جامع (عتيق) تهران

-منابع و مأخذ

مساجد

پيش گفتار 1

    در ميان اندامهاي درون شهري هر شهر و روستا، نيايشگاه هميشه جاي ويژه خود را داشته و دارد و از اندامهاي ديگر نمايان تر و چشمگيرتر است و از اينروست كه همه جا در دل آبادي جاي گرفته است.(1)

    نياشگاه چون بزرگترين ساختمان آبادي بوده در آغاز نيازي بدان نداشته كه نشاني ويژه داشته باشد و خود بخود نگاه هر گذرنده‌اي را بسوي خود ميكشيده اما پس از گسترش آبادي نخست با افراشتن درگاهها و نهادن ماهرخ و توق بر بلندترين جاي آن و سپس با ساختن ميل و برج و مناره در كنار و نزديك آن باشندگان آبادي و گذريان بيگانه را به نيايشگاه راهنمائي ميكردند. مسجد بر ديگر نيايشگاهها همان برتري را داشته كه اسلام بر ديگر كيشها و چنان خوب بوده و هست كه آذينها را مي‌آرايد و نيازي بستايش ندارد و ما در اينجا تنها ميگوئيم كه چگونه بوده و چگونه شده است(اگر بتوانيم). هنر اسلامي( بويژه معماري آن) بر پنچ پايه مردم واري، خودبسندگي، پرهيز از بيهودگي، بهره‌گيري از پيمون(مدول) و نيارش (اساتيك) و درون گرائي نهاده و بي آنكه خواسته باشيم خود سنائي كنيم هنرمندان مسلمان ايران بيش از ديگران بدانها پاي بند بوده‌اند.

    نخستين مسجدي كه بدست پيامبر بزرگوار ما با همكاري ياران گراميش در مدينه ساخته شد هميشه برگيره و الگوي مسجدهاي بيشمار و گوناگوني بوده است كه بدست هنرمندان تردست ما در سراسر ايران زمين(و هر جا كه فرهنگ اسلامي ايران فرمان ميرانده) بنياد شده است.

    بهمين آفريده و واپسين فرستاده پروردگار (كه بر وي و خاندان پاكش درود باد) چون مدينه را با فروغ ايزدي خود روشن ساخت ياران خويش را فرمود تا براي بنياد مسجدي در خور كه پذيراي گروندگان باشد دل نزديكترين كوهپايه را بشكافند و سنگهاي آنرا بشكنند و پستاي ساختمان را فراهم آورند آنگاه با دست گرامي خود پاره‌هاي لاشه سنگ را (خشكه و بي آژند) بر هم مي‌انبود تا ديوار شبستان با افراز اندكي بلندتر از بالاي مرد بلند بالا برافراشته شد(چنانكه نياي نامدارش ابراهيم (ع) در ساختمان خانه خدا كرده بود كه بگفته ميبدي اسمعيل ساخت (مصالح) بر دست پدر مي‌نهاد و وي (ابراهيم) ساخت‌ها برهم مي‌انبود. . . و چون پهناو درازاي شبستان بيش از آن بود كه فرسبهاي چوبين بتوانند آسمانه آنرا يكسره و ديوار بديوار بپوشانند(2) ستون يا ديركي از تنه خرما بني خشكيده در ميان آن بر پاي ساختند و فرسبها و تيرها و تيرچه‌ها را (كه گمان ميرود آنها نيز از خرما بن ياشايد از پده يا غربه (سپيدار و كبودار)، كه نزديكهاي مدينه كم و بيش ميروينده بوده است) بر آن نهادند و روي آنها را بجاي فدره (دوخ و بورياي ويژه پوشش) با شوره ني و پيز و آنگاه با پوست چهار پايان پوشاندند و بدينگونه خانه خدا بسيار آشنا و همانند خانه بندگان خدا ساخته شد و همين آموزشي آسماني و بسيار ارجمند براي هنرمندان مسلمان بود كه تا بتوانند از ساختمايه‌هاي بوم آورد و ايذري( چيزي كه در جاي ساختمان بدست مي‌آيد) بهره‌گيري و بهرچه كه در دسترس دارند بسنده كنند و پيرامون نو آوري‌هاي بيهوده نگردند (و ديدم كه چنين هم كردند)


قیمت : 12 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله فرهنگسرا

  مطالعات فرهنگسرا

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 14 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 141  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

عنوان                                                                                   صفحه

چکیده   1

فصل اول

آشنایی با فرهنگسرا

1-1- مقدمه     5

1-2- فرهنگسرا (cultural center)

1-3- پیشینه مراکز فرهنگی  9

1-4- فرهنگ                                     10

1-4-1- تعریف فرهنگ

1-4-2- سیاست فرهنگی سنتی  12

1-5- لزوم ایجاد مراکز فرهنگی                   13

1-5-1- خود آگاهی فرهنگی  13

1-5-2- زمینه های فرهنگی  14

1-5-3- آگاهی یافتن به محیط زیست  14

1-5-4- شرکت در ایجاد محیط زیست فرهنگی  15

1-5-5- شکلهای جدید فرهنگی 15

1-5-6- مفاهیم سیاست فرهنگی در ایران  16

1-5-7- گسترش فرهنگ  18

1-5-8- استفاده از اوقات فراغت 18

1-6- فراغت                                     20

1-6-1- اوقات فراغت 20

1-6-2- طبقه بندی اوقات فراغت20

1-6-3- کار کردهای اوقات فراغت21

1-6-4- برخی آثار و نتایج اوقات فراغت  22

1-6-5- عوامل موثر در برنامه ریزی فراغت 23

1-6-6- نکات مورد توجه در ایجاد فضای فراغتی  24

1-6-7- فراغت، گردشگری و فرهنگ 25

1-7- نمونه های گوناگون وقت گذرانی              25

1-8- نظاره و تماشا                             26

1-9- فعالیت های صحنه ای                        28

1-10- نگارش                                    29

1-11- اهمیت تاسیسات فرهنگی اجتماعی           29

1-12- ضرورت مجموعه های فرهنگی  30

1-13- تقسیم بندی فضاهای فرهنگی شهر   30

1-14- تقسیم بندی فرهنگسراها    32

فصل دوم

ماهیت فرهنگسرا

2-1- حوزه های فعالیت مجموعه  35

2-1-1- بخش آموزشی                          35

2-1-1-1- کانون هنرهای تجسمی                36

2-1-1-1-1- اهداف کانون هنرهای تجسمی        36

2-1-1-2 کانون صنایع دستی                   36

2-1-1-2-1- اهداف کانون صنایع دستی          37

2-1-1-3- کانون موسیقی                      38

2-1-1-3-1- اهداف کانون موسیقی              38

2-1-1-4- کانون نمایش                       39

2-1-2- بخش فرهنگی                          41

2-1-3- بخش اداری                           41

2-1-4- بخش خدماتی                          41

2-2- طبقه بندی عام فضاهای اصلی و فرعی         41

3-3-1- ضوابط طراحی در گروه های فضا         42

3-3-1-1- کلاس های تئوری                     42              

2-2-1-2- گارگاهها                          43

2-2-1-3- فضاهای موسیقی                     44

2-2-1-3-1- کلاسهای موسیقی                   44

2-2-1-2-2- اتاق اسباب و ادوات موسیقی       45

2-2-1-3-3- فضای تجهیزات موسیقی             45

2-2-2- ضوابط طراحی در گروه فضاها           46

2-2-2-1- کتابخانه                          46

2-2-2-1-1- تسهیلات مطالعه انفرادی           47

2-2-2-1-2 مشخصات فضاهای قرائت              47

2-2-2-1-3- سایر ویژگیهای کتابخانه          47

2-2-2-1-4- مختصری درباره کتابخانه های      48

2-2-2-1-5- فضاهای عملکردی کتابخانه ها      49

2-2-2-1-6- عناصر اصلی کتابخانه             50

2-2-2-1-7 استانداردهای روشنایی             55

2-2-2-2- سالنهای اجتماعات   56

2-2-2-2-1- ضوابطی در رابطه   58

2-2-2-2-2- سالن تئاتر و اجتماعات 62

2-2-2-2-3- طراحی تالارها  68

2-2-2-2-4- نمایشگاه  71

2-2-3- مشخصات فضاهای اداری   79

2-2-3-1-ساختمان های اداری  79

2-2-3-2- مرکز کامپیوتر  79

2-2-3-3- نمازخانه    80

2-2-3-4- پارکینگ   80

2-2-3-5- پله و آسانسور 81

2-3- تفکیک و توزیع فضاها در طبقات  81

2-4- شرایط محیطی  81

2-5- امنیت و حفاظت فرهنگسرا  82

2-6- ضوابط فنی و اجرایی 83

2-6-1- سازه                               83

2-6-1-1- ویژگی سازه سالنهای نمایش         83

2-6-1-2- بررسی مصالح                      83

2-6-2- ایمنی از حریق                      84

2-6-2-1- نکات ویژه ایمنی از حریق          84

2-6-2-2- سایر مقررات ایمنی از حریق        85

2-6-3- تاسیسات                            87

2-6-3-1- گرمایش و تهویه مطبوع             87

2-6-3-2- روشنایی                          88

2-6-3-3- فاضلاب                            88

2-6-3-4- آکوستیک تالارها                   89

2-6-3-4-1- کاواک: (رزوناتر)               89

2-6-3-4-3- آکوستیک در تالار کنفرانس        90

2-6-3-4-3- آکوستیک در تالار کنسرت          90

فصل سوم

معرفی نمونه های مشابه

3-1- فرهنگسرای دانشجو                        92

3-2- فرهنگسرای هنر                           93

3-3- مجموعه فرهنگی امام رضا (ع)              94             

3-4- فرهنگسرای خاوران (جوان)  97

3-5- فرهنگسرای سالمند 107

3-6- فرهنگسرای تفکر  108

3-7- فرهنگسرای انقلاب    109

3-8- فرهنگسرای اندیشه    110

3-9- فرهنگسرای خانواده    111

فصل چهارم

شناخت بستر طراحی

4-1- پیشینهتاریخی شهر 114

4-2- مراحلگسترشتاریخیشهرستان 115

4-3- مکان‌هایتاریخی،فرهنگی 116

4-4- محله‌ها 117

4-5- وضعیت آب و هوایی و جغرافیایی   118

4-6- توپوگرافي و ويژگي هاي خرد اقليمي 119

4-7- محلومختصاتجغرافیاییشهرستانکرج 120

4-8- موقعیت تابش خورشید  123

4-9- سرعت و جهت باد  124

4-10- درجه حرارت ورطوبت نسبی 125

فصل پنجم

معرفی طرح پروژه

5-1- برنامه های فیزیکی و شرح کاربریها       128

5-2- سازه طرح                               128

5-3- مصالح بنا                              129

5-4- تجهیزات فنی و تاسيسات فرهنگسرا         129

4-5- مشخصات سایت                            131

4-6- دلیل انتخاب سایت                       132

منابع و ماخذ


قیمت : 14 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله فرهنگسرا

  مطالعات فرهنگسرا

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 30 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 157  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول (مطالعات جغرافیایی)

بخش اول: مطالعات سیاسی

1-1-1-مطالعات جغرافياي-موقعيت سياسي كرمانشاه

بخش دوم: مطالعات تاريخي

1-2-1- وجه تسمیه کرمانشاه

1-2-2- سابقه تاريخي كرمانشاه

بخش سوم:  مطالعات فرهنگي- اجتماعي

1-3-1- ایل های کهن کرمانشاه

1-3-2- نژاد:

1-3-3- زبان و گویش :

1-3-4- مذهب :

1-3-5- فرهنگ :

بخش چهارم: مطالعات اقتصادی و اجتماعی

1-4-1- وضعیت اقتصادی واجتماعی استان

بخش پنجم: مطالعات اقـليمي

1-5-1- آب و هوا در استان کرمانشاه

1-5-2- بادها در استان کرمانشاه

1-5-3-انواع اقليم در استان کرمانشاه

1-5-4-دما

1-5-5-رطوبت

1-5-6-بارندگی

1-5-7-تبخیر

1-5-8-جهت استقرار ساختمان و وزش باد

1-5-9- تابش آفتاب

1-5-10-راه کارهای اقلیمی

1-5-11-فرم بنا

1-5-12- مخاطرات طبيعی

1-5-12-1-زلزله

1-5-12-2-سيل

1-5-13-آلودگی

1-5-13-1- آلودگي هواي شهري وپيامدهاي آن

1-5 -14-مهمترين پيامدهاي آلودگي هوا در آب و هواي شهري

بخش ششم: طبیعت استان کرمانشاه

1-6-1 کوههای استان کرمانشاه

1-6-2-رودخانه های استان

1-6-3 سراب های کرمانشاه

1-6-4-پوشش گياهی و جنگل ها

1-6-6- دشتهای استان کرمانشاه

فصل دوم (مطالعات تاریخی موضوع)

بخش اول:تعاریف ومفاهیم

2-1-1 -تعریف فرهنگ

2-1-2- فرهنگ و طبيعت

2-1-3 هويت

2-1-4 فرهنگسرا

بخش دوم:پیشینه مراکز فرهنگی

2-2-1فلسفه بوجود آمدن فرهنگسرا در ایران

2-2-2پیشینه مراکز فرهنگی در برخی از کشورهای جهان

2-2-3-معیارهای ارزشی در یک ساختمان خدماتی فرهنگی

2-2-4-  نتايج

فصل سوم (معرفي سايت پروژه)

بخش اول: معرفي سايت

3-1-1- بررسي منطقه پروژه

3-1-1-1- وضعيت فيزيكي زمين (ابعاد و اندازه‌هاي سايت)

3-1-1-2- موقعيت مكاني به لحاظ كاربري‌هاي اطراف

3-1-1-3- دسترسي‌هاي پيرامون سايت و وضعيت ترافيكي آن

3-1-1-4- ترافيك

3-1-1-5- تراكم ساختماني در محدوده سايت

بخش دوم:آناليز  سايت

3-2-1-تحليل دسترسي‌ها و درجه بندي معابر

3-2-2-بررسی کاربری های اطراف سایت

3-2-3-بررسي وضعيت تابش و جهت وزش باد

3-2-4- بررسي آگوستيك و شیب زمین

3-2-5-ديد و منظر سايت

3-2-6- عكس‌هاي سايت

فصل چهارم (برنامه فیزیکی واستانداردها)

4-2 كتابخانه‌ها

4-3- گالري‌ها

4-4-آمفی تئاتر

4-5- کلاسهای آموزشی

4-6  راه هاي خروج

4-7- دیاگرام های ارتباطی

4-8  سرانه ها

فصل پنجم (نمونه های مشابه)

5-1 فرهنگسراي تي جيبائو رنزو پيانو

5-2فرهنگسرای غدیر مشهد

5-3- مشخصات  پروژه:

فصل ششم (مبانی نظری)

6-1- مبانی نظری طرح

6-2- خوانایی

6-3-  لبه هاي طرح

6-4-  هماهنگی

6-5- قابلیت تکثیر

6-6- معنی

6-7- تناسبات در معماري

6-8- دسترسی

6-9-  اختیار

فصل هفتم (طرح و نقشه ها)

منابع

قیمت : 30 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله فرهنگسرا

  مطالعات فرهنگسرا

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 15 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 98  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب

   عنوان                                                                                               صفحه

   — فصل اول : مقدمه                                                                                                1

— فصل دوم : اهمّيّت و ضرورت اجتماعي                                                                 2

نگاهي به نمونه‌اي از فرهنگسراها مانند فرهنگسراي خاوران                                        3

— فصل سوم : شناخت بستر طرح                                                                                5

الف) موقعيت شهر آبيك و ارتباط آن با منطقه/ توسعه كالبدي/ نيازهاي كالبدي/ توجه به عوامل جغرافيائي، اقتصادي، عوامل كالبدي/ توجه به تحولات توسعه شهري كه بر مبناي طرحهاي قبلي مقدمات آن انجام گرفته است)                      5

ب) ساختار شهر                                                                                                    9

ج) اهداف عملياتي                                                                                                10

د) بافت شهر                                                                                                         14

هـ) شبكه ارتباطي                                                                                      15

ط) وضعيت توپوگرافي و شيب‌بندي شهر                                                      16

—   فصل چهارم: عوامل مؤثر در برنامه‌ريزي فرهنگسرا                                           19

الف) موقعيت فرهنگي و استراتژيك                                                                    19

ب) دوشخصيتي بودن فرهنگسرا                                                              19

ج) امكانات و محدوديتهاي طرح                                                            20

 د) ماهيت و كيفيت برنامه                                                                                  20

هـ) تنوع مخاطبان و اقشار تحت پوشش                                                    21

—  فصل پنجم: برنامه ريزي فيزيكي و جزء فضاها                                                     23

— فصل ششم: نكاتي در مورد طراحي و اقليم                                                                        25

 الف) طراحي/ تعريف علوم رفتاري/ موضوع طراحي/ ماهيت مسائل طراحي/ مدلي براي مرحله شناخت رويه طراحي/ عدم قطعيت در برنامه‌ريزي معماري/ طراحي كردن و مرحله طراحي/ استفاده از اصول و استاندارها در ابداع فرم/ مفاهيم بنيادين محيط و رفتار انسان)                                                                        25

ب) محيط/ محيط فرهنگي/ محيط ساخته شده/ فرآيند بنيادين رفتار انسان/ مفاهيم بنيادين رابطه انسان و محيط ساخته شده/ ادراك قابليت‌هاي محيط / جلب توجه به قابليت‌هاي محيط                                                                    31

پ) چرا ساختمان‌ها شناخته مي‌شوند/ زيبا شناسي فرمي/ اصول تركيب/ نظم و بي‌نظمي/ تنش/ آرامش/ نظريه گشتالت بيان در معماري)                            37

—  فصل هفتم :  مطالعه يك نمونه فضاي فرهنگي موجود                                        42

الف) اهداف طراحي اكوستيكي                                                                  42

ب) وضوح صداي بازيگر                                                                           42

پ) افزايش انرژي صداي بازيگر/ پژواك/ يكنواختي امواج صوتي)                  43

ج) سالن نمايش و گالريها/ موزه/ برنامه‌ريزي طرح موزه/ نورپردازي موزه/ كف و بام/ پنجره‌ها و درب/ ديوار و كف/ كتابخانه/ تعريف اصطلاحات)                    48

—  فصل هشتم :  معرفي چند مركز داخلي و خارجي                                                           58

(نمونه‌هاي خارجي/ مركز فرهنگي شونانداي/ مركز فرهنگي سوميدا ژاپن)

—   فصل نهم: مباني نظري                                                                                          76

سنت/ اصالت ماهيت اصالت وجود/ مراتب وجودي انسان (خيال)/ نشانه/ حيراني پريشاني/ فرم ، زمان ، نمادگرائي ، نقاط ديد متعدد/ نقاط ديد متعدد/ فضا)                                                                                                            76

—   فصل دهم : تدوين ايده‌هاي طراحي                                                                 86

تجزيه و تحليل  و توجيه فضائي  عملكردها                                                   88

—  فصل يازدهم : سينماها                                                                                           90

سينما براي بيش از 2000 نفر/ سينما تا 2000 نفر/ سقف/ شيب رامپ يا شيبدار/ پلكان‌هاي اصلي/ پهناي پلكان/ درها/ پنجره‌ها/ ميله‌هاي دزدگير/ اديتوريم/ رختكن‌ها/ اطاق پروژكتور/ گرمسازي/ سينماي ايران /گرمسازي الكتريكي/ دريچه صداگير/ كاهش صوت صداي ايجاد شده توسط هوا به وسيله ديوارها/ ارزش عايق صوتي كف‌ها)                                                                         91

   —منابع و مآخذ                                                                                                     105

 


قیمت : 15 هزار تومان


WWW.DaronGra.IR 

WWW.DaronGra.IR


شماره تماس : 51 51 994 0936 

شماره تماس : 51 51 994 0936 


پروژه اماده طراحی معماری کارشناسی و کارشناسی ارشد

پروژه اماده طراحی معماری کارشناسی و کارشناسی ارشد
پروژه اماده طراحی معماری کارشناسی و کارشناسی ارشد

.

به پیامک های شما پاسخ داده می شود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


 مرکز طراحی درونگرا

چکیده پروژه :   به دلیل حفظ حقوق مشتریان در سایت بارگذاری نگردیده

 

و فقط به ایمیل ارسال می گردد. 

 

فروش پروژه حرفه ای طرح و پایان نامه زیر قیمت بازار

فروش پروژه حرفه ای طرح و پایان نامه زیر قیمت بازار

فروش پروژه حرفه ای طرح و پایان نامه زیر قیمت بازار

فروش پروژه حرفه ای طرح و پایان نامه زیر قیمت بازار

فروش پروژه حرفه ای طرح و پایان نامه زیر قیمت بازار

 

شماره تماس :09369945151

 

شماره تماس : 51 51 994 0936

شماره تماس : 51 51 994 0936
شماره تماس : 51 51 994 0936


لیست فعلی پروژه ها

 

1. چندین پروژه طراحی معماری اماده طرح موزه

 

2. چندین پروژه طراحی معماری اماده موزه فرش

 

3. چندین پروژه طراحی معماری سوانح و بلایای طبیعی

 

4.چندین پروژه طراحی معماری اماده طرح کتابخانه

 مرکز طراحی درونگرا

5. چندین پروژه طراحی معماری انستیتوی پرورش گل و گیاه

 

6.چندین پروژه طراحی معماری اماده موزه موسیقی

 

7.چندین پروژه طراحی معماری اماده موزه با چندین موضوع

 http://darongra.ir/

8.چندین پروژه طراحی معماری اماده طرح بیمارستان 

 

9. چندین پروژه طراحی معماری اماده طرح فرهنگسرا 

 

10. چندین پروژه طراحی معماری اماده طرح فرهنگستان 

 

11. چندین پروژه طراحی معماری اماده طرح مجتمع مسکونی

 

12. چندین پروژه طراحی معماری اماده طرح کودکستان

 

13. چندین پروژه طراحی معماری اماده طرح هایپر مارکت

 http://darongra.ir/ 

14. چندین پروژه طراحی معماری مجتمع پرورش گل و گیاه

 

15. چندین پروژه طراحی معماری اماده طرح هتل

 

16. چندین پروژه طراحی معماری مجتمع تجاری

 

17. چندین پروژه طراحی معماری خانه سالمندان

  http://darongra.ir/

18. چندین پروژه طراحی معماری خانه شعر

 

19. چندین پروژه طراحی معماری خانه موسیقی

 

20. چندین پروژه طراحی معماری خانه معماری

 

21. چندین پروژه طراحی معماری خانه فرش

 

22. چندین پروژه طراحی معماری خانه معماری

 

23. چندین پروژه طراحی معماری مجتمع تفریحی توریستی

 

24. چندین پروژه طراحی معماری ترمینال

 

25. چندین پروژه طراحی معماری مجتمع آب درمانی

 

26. چندین پروژه طراحی معماری مرکز همایش های بصری

 

27. چندین پروژه طراحی معماری یادمان سهراب سپهری

 

28. چندین پروژه طراحی معماری موزه اب

 

29. چندین پروژه طراحی معماری پژوهشکده پارك علم و فناوري

 

30. چندین پروژه طراحی معماری هتل 4 ستاره

 

31. چندین پروژه طراحی معماری دانشکده معماری

 

32. چندین پروژه طراحی معماری

 

33. چندین پروژه طراحی معماری

 

34. چندین پروژه طراحی معماری

 

35. چندین پروژه طراحی معماری

 

36. چندین پروژه طراحی معماری

 

37. چندین پروژه طراحی معماری

 

38. چندین پروژه طراحی معماری

 

39. چندین پروژه طراحی معماری

 

40. چندین پروژه طراحی معماری

 

41. چندین پروژه طراحی معماری

 

42. چندین پروژه طراحی معماری

 

43. چندین پروژه طراحی معماری

 

44. چندین پروژه طراحی معماری

 

45. چندین پروژه طراحی معماری

 

46. چندین پروژه طراحی معماری

 

47. چندین پروژه طراحی معماری

 

48. چندین پروژه طراحی معماری

 

49. چندین پروژه طراحی معماری

 

50. چندین پروژه طراحی معماری

 

و چندین پروژه طراحی معماری با موضوعات دیگر ..... 

 

 مرکز طراحی هنر معمار 

 در ارشیو مرکز طراحی درونگرا چندین پروژه طراحی معماری از هر موضوع 

با تنوع حجمی و تنوع قیمت موجود است!!!  

در صورتی که مایل به دریافت چکیده تمامی پروژه های طراحی معماری هستید!!!

 

نام پایان نامه درخواستی خود را 

به همراه

ایمیل خود 

برای ما پیامک نمایید و یا در صورت تمایل نام پروژه طراحی معماری

درخواستی خود را به  

ایمیل 

ما ارسال نمایید!!!

 

 

شماره تماس : 51 51 994 0936

شماره تماس : 51 51 994 0936

ایمیل : honarmemary@yahoo.com

ایمیل : honarmemary@yahoo.com

 

 

 

چکیده پروژه :   به دلیل حفظ حقوق مشتریان چکیده در سایت بارگذاری نگردیده

 

و فقط به ایمیل ارسال می گردد.

 مرکز طراحی درونگرا 

  

 

برای دریافت چکیده پایان نامه ایمیل و نام پروژه درخواستی را 

به شماره زیر ارسال کنید.

 

 

قیمت پروژه های طراحی معماری : توافقی هزار تومان

 

.........

......

...

.


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

  موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1         رساله بیمارستان تخصصی قلب و عروق

  مطالعات بیمارستان تخصصی قلب و عروق

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 209  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

1
بسم الله الرحمن الرحیم
2
فهرست مطالب:
پیشگفتار ................................................................................................................................................................ 7
معرفی پروژه .......................................................................................................................................................... 8
دلایل انتخاب موضوع........................................................................................................................................... 9
موقعیت سایت ..................................................................................................................................................... 9
معیارهای انتخاب سایت ...................................................................................................................................... 9
آنالیز سایت .......................................................................................................................................................... 11
فصل اول : شناخت بستر .................................................................................................................................. 11
-1-1 مطالعات جغرافیایی و اقلیمی .......................................................................................................................... 11
-1-1-1 کلیات جغرافیای استان خوزستان ................................................................................................ 11
-2-1-1 بررسی خصوصیات جغرافیایی و اقلیم شهر اهواز ................................................................. 11
-1-2-1-1 منطقه بندی آب و هوایی ............................................................................................... 17
-2-2-1-1 تابش .................................................................................................................................. 17
-3-2-1-1 دما ....................................................................................................................................... 17
-4-2-1-1 رطوبت ................................................................................................................................ 17
-1-2-1-1 میزان و کیفیت بارندگی ................................................................................................... 18
-1-2-1-1 باد ......................................................................................................................................... 18
-3-1-1 تاثیراقلیم در معماری ................................................................................................................... 18
-1-3-1-1 جهت گیری ساختمان ....................................................................................................... 18
منابع و ماخذ فصل اول ....................................................................................................................................... 19
فصل دوم )معرفی بیمارستان، منطقه بندی و وظایف هرمنطقه( .................................................. 22
-1-2 انواع بیمارستان ........................................................................................................................................ 21
-2-2 وظایف بیمارستان .................................................................................................................................... 21
-3-2 منطقه بندی دربیمارستان ................................................................................................................ 21
-1-3-2 وظایف منطقه نگهداری ............................................................................................................... 21
-2-3-2 وظایف منطقه معالجات بیماران ............................................................................................... 22
-1-2-3-2 بخش جراحی ........................................................................................................................... 22
-2-2-3-2 استرلیزاسیون مرکزی ............................................................................................................. 23
-3-2-3-2 بخش قلب ................................................................................................................................. 23
-4-2-3-2 کاتتریزاسیون قلب ................................................................................................................... 24
-5-2-3-2 سی سی یو ................................................................................................................................. 24
-6-2-3-2 پست سی سی یو ................................................................................................................... 21
3
-7-2-3-2 بخش بازتوانی قلب .................................................................................................................. 21
-8-2-3-2 واحد هولتر مانیتورینگ ..................................................................................................... 23
9-2-3-2 - بخش آنژیو گرافی ) کت لب( ......................................................................................... 23
-12-2-3-2 بخش سانترال پرستاری ................................................................................................. 21
-11-2-3-2 آزمایشگاه .......................................................................................................................... 27
28..................................................................... )Radiographie ( -12-2-1-2 بخش رادیولوژی
-3-3-2 وظایف منطقه معالجات و معاینات بیماران درمانگاهی ............................................... 29
-1-3-3-2 بخش اورژانس .................................................................................................................... 31
-2-3-3-2 خون شناسی ..................................................................................................................... 32
-3-3-3-2 بخش دارویی بیمارستان .................................................................................................. 33
-4-3-3-2 کتابخانه ............................................................................................................................... 33
-4-3-2 وظایف منطقه تدارکات و تهیه وسایل اولیه .................................................................. 34
-1-4-3-2 بخش کاخداری ................................................................................................................ 34
31................................................................... (Sterilisation) -2-4-3-2 بخش مرکز گندزدائی
-3-4-3-2 وظایف بخش رختشویخانه ............................................................................................. 31
-4-4-3-2 وظایف بخش ضد عفونی و آماده کردن تخت ............................................................ 31
-1-4-3-2 وظایف انبار مواد غذائی ................................................................................................... 31
-1-4-3-2 وظایف بخش آشپزخانه ................................................................................................. 31
-7-4-3-2 وظایف منطقه تدارکات ................................................................................................... 31
-1-7-4-3-2 دفع فاضلاب ................................................................................................................. 31
2-7-4-3-2 –رختشویخانه ................................................................................................................ 31
3-7-4-3-2 – آشپزخانه ................................................................................................................... 37
-4-7-4-3-2 انبار ................................................................................................................................ 38
-1-7-4-3-2 کارگاه تعمیرات و تأسیسات ................................................................................... 39
-1-7-4-3-2 پارکینگ ...................................................................................................................... 39
-5-3-2 وظایف منطقه مكمل .............................................................................................................. 41
-1-1-3-2 وظایف بخش پذیرش بیمار برای بستری ........................................................... 41
-2-1-3-2 وظایف بخش کمكهای اولیه فوری ....................................................................... 41
3-1-3-2 - وظایف بخش مرکز کشیك .................................................................................. 41
-1-3-2 وظایف منطقه اداری – هال وفضاهای جنبی .............................................................. 42
-2-1-3-2 وظایف منطقه هال وفضاهای جنبی ........................................................................... 42
-1-1-3-2 وظایف منطقه اداری ....................................................................................................... 42
منابع و ماخذ فصل دوم ....................................................................................................................... 44
4
فصل سوم )شرایط آسایش بیمار( .......................................................................................... 41
-1-3 شرایط مناسب محیط بیمار .......................................................................................................... 41
-1-1-3 نورطبیعی، منظره و تهویه طبیعی ................................................................................... 41
-2-1-3 نور مصنوعی .......................................................................................................................... 47
-3-1-3 دما، رطوبت، تهویه مكانیكی .............................................................................................. 47
-1-3-1-3 کنترل دما و رطوبت ................................................................................................... 47
-2-3-1-3 تهویه مكانیكی ............................................................................................................. 47
-4-1-3 بهداشت محیط و کنترل عفونت ....................................................................................... 47
-1-1-3 ایمنی ....................................................................................................................................... 47
-1-1-3 صدای مطلوب و نامطلوب .................................................................................................... 48
-7-1-3 تسهیلات آسایشی و ایمنی بیماران .................................................................................. 49
-8-1-3 فضای معماری ....................................................................................................................... 12
-9-1-3 رنگ در فضای معماری ........................................................................................................ 12
منابع و ماخذ فصل سوم .............................................................................................................................. 14
فصل چهارم) شرایط روانی حاکم بر بخش ها و موقعیت فضاها( ......................... 11
-1-4 شرایط روانی حاکم بر بخش ها .................................................................................................... 11
-1-1-4 آزمایشگاه .............................................................................................................................. 11
-2-1-4 رادیولوژی ............................................................................................................................. 11
-3-1-4 فیزیوتراپی ........................................................................................................................... 11
-4-1-4 اورژانس ................................................................................................................................ 11
-1-1-4 جراحی ................................................................................................................................. 11
-1-1-4 داروخانه ............................................................................................................................... 17
-7-1-4 ریكاوری ............................................................................................................................... 17
-2-4 شرایط روانی حاکم و موقعیت فضاها ........................................................................................ 17
-1-2-4 هیئت مدیره ........................................................................................................................ 17
-2-2-4 بخش مدارک پزشكی ....................................................................................................... 18
-3-2-4 خش پذیرش ..................................................................................................................... 18
-4-2-4 بخش امور مالی ................................................................................................................ 19
-1-2-4 بخش مراقبت های ویژه کودکان ................................................................................. 19
منابع و ماخذ فصل چهارم ....................................................................................................................... 11
فصل پنجم) برنامه ریزی فیزیكی( ........................................................................................ 12
-1-1 روند کار در مناطق و در بخشهای هر منطقه ........................................................................ 13
5
-2-1 عوامل مؤثر در شكل گیری روند کار هراستاسیون و واحد استاسیونی ........................................ 13
-3-1 روند کاربین مناطق بیمارستان ............................................................................................................. 14
-4-1 موقعیت و عمل کرد بخشها نسبت بیكدیگر ..................................................................................... 78
-1-1 عوامل موثر در تعیین ظرفیت بیمارستان ........................................................................................... 79
-1-1 برنامه ریزی فیزیكی هر بخش یک منطقه نسبت به ظرفیت ...................................................... 82
-1-1-1 استاسیون معمولی ....................................................................................................................... 82
-2-1-1 استاسیون نگهداری و مراقبت شدید ....................................................................................... 81
-3-1-1 استاسیون بیماران خردسال ...................................................................................................... 82
-4-1-1 برنامه ریزی فیزیكی هر بخش در منطقه معاینات و معالجات بستری ............................ 83
-1-1-1 برنامه ریزی فیزیكی هر بخش در منطقه معاینات و معالجات مشترک .......................... 83
-1-1-1 برنامه ریزی مساحت قسمت های بخش بزرگسالان ........................................................... 81
-7-1-1 برنامه ریزی فیزیكی بخش تزریقات و داروخانه .................................................................. 81
-8-1-1 برنامه ریزی فیزیكی بخش خردسالان .................................................................................... 81
-9-1-1 برنامه ریزی فیزیكی منطقه مكمل .......................................................................................... 88
-12-1-1 برنامه ریزی فیزیكی منطقه اداری – هال و ضمائم ........................................................ 91
-11-1-1 برنامه ریزی فیزیكی منطقه تدارکات و تهیه وسائل اولیه .............................................. 93
-12-1-1 برنامه ریزی فیزیكی بخش نگهداری جسد ..................................................................... 122
-7-1 جدول مساحت های مفید و زیربنا برای میزان ظرفیت بیمارستانهای مختلف ....................... 122
212 تخت... 121 - -8-1 ریزفضا ها و استاندارد های بیمارستان تخصصی قلب وعروق با ظرفیت 112
-9-1 دیاگرام های ارتباطی بیمارستان تخصصی قلب و عروق .............................................................. 122
منابع و ماخذ فصل پنجم ................................................................................................................................ 134
فصل ششم )بررسی مبانی طراحی بیمارستان و احكام مربوطه( ........................... 131
-1-1 قوانین طراحی بیمارستان .......................................................................................................... 131
-2-1 استانداردهای بیمارستان ................................................................................................................... 138
-3-1 چگونگی طراحی بیمارستان ............................................................................................................. 139
-1-3-1 طراحی ورودی اصلی بیمارستان ................................................................................................ 139
-2-3-1 طراحی هال اصلی بیمارستان ....................................................................................................... 139
-3-3-1 طراحی راهروی اصلی بیمارستان ................................................................................................. 142
-4-3-1 طراحی پلكان اصلی بیمارستان .................................................................................................... 142
-1-3-1 شكل و سبک ساختمان بیمارستان ........................................................................................... 142
-1-3-1 نظم و ترتیب استقرار بخش ها در طبقات ............................................................................... 141
-7-3-1 چگونگی قرارگرفتن وسایل ، اثاثیه و تجهیزات و رنگآمیزی آنها ...................................... 147
منابع و ماخذ فصل ششم ............................................................................................................................... 148
6
فصل هفتم )مصادیق( ........................................................................................................................ 149
-1-7 نمونه بیمارستان تخصصی خارجی ................................................................................................ 112
-1-1-7 بیمارستان قلب ایندیانا ......................................................................................................... 112
-2-7 نمونه های بیمارستان تخصصی داخلی ......................................................................................... 112
-1-2-7 بیمارستان قلب سینا ............................................................................................................ 112
-2-2-7 بیمارستان قلب شهید رجایی تهران ................................................................................. 119
-3-2-7 پلی کلینیک تخصصی قلب بیمارستان بهارستان اصفهان ........................................... 182
-3-7 نمونه های بیمارستان عمومی داخلی ........................................................................................... 183
-1-3-7 بیمارستان امام اهواز ............................................................................................................. 183
منابع و ماخذ فصل هفتم ............................................................................................................................ 181
فصل هشتم )طراحی بیمارستان( ....................................................................................................... 181
-1-8 ایده حجمی ....................................................................................................................................... 187
-2-8 کانسپت کلی ..................................................................................................................................... 187
-3-8 طراحی بیمارستان ........................................................................................................................... 188
فهرست واژگان .............................................................................................................................................. 222
منابع و ماخذ کلیه فصول ........................................................................................................................... 224
7
پیشگفتار
بیمارستان از آغاز به عنوان درمانگاه های عمومی بود که در آن همۀ بیماری های داخلی ٬ جراحی ٬
چشم و روانی درمان می شد تا اینكه بر اثر گذشت زمان و نابسامان شدن کارها و بی توجهی ٬
بیمارستان ها در بسیاری از نقاط به ویرانه هایی تبدیل شدند و تنها در آنها دیوانگان باقی ماندند. از این
رو از کلمۀ مارستان با بیمارستان گاهی مفهوم دیوانه خانه به ذهن می آمد. بیمارستان نهادی است
اجتماعی که بر حسب ضرورت تداوم حیات و حفظ بقای انسانها و بازگشت به تندرستی و معالجه
امراض به تدریج در تاریخ زندگی اجتماعی مردم پدیدار گشته و همراه با تكامل و توسعه علوم و فنون و
مهارتها و شیوه زندگی و طی راهی طولانی در شكل امروزین خود به عنوان یک نیاز در جوامع بشری
نمایان شده است. بنابراین تاریخ بیمارستان متا ثر از پیشرفت و توسعه روزافزون دانش و تكنولوژی
پزشكی است.
طراحی فضاهای مناسب برای مكان های درمانی به لحاظ ماهیت و تعاریف و عملكرد ٬ تنوع چندانی
نداشته و به همین خاطر می توان گفت ضوابط و استانداردهای خاصی برای تعریف فضاهای یک مجتمع
درمانی وجود دارد. این مكان ها با توجه به مقتضیات طرح ٬ پتانسیل های شهری ٬ محل اجرای
طرح ٬ سرانه درمانی ٬ بهداشت عمومی و انتظارات و امكاناتی که جامعه از این مكان ها دارند شكل
میگیرند.

قیمت : 25 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله باغ کتاب ایران

  مطالعات باغ کتاب ایران

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 35 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 178  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

Contents

فصل اول : کلیات

1-1- مقدمه

1-2- تعریف موضوع (طرح)

1-3- دلایل انتخاب موضوع

1-3-1- اهداف

1-3-2- ضرورت طرح

1-4-  معرفی ویژیگی های ظرف بستر طرح

1-1-4- معرفی شهر تهران

2-1-4- بلایای طبیعی شهر تهران

3-1 -4 اقلیم شهر تهران

1-4 -4 معماری و شهرسازی شهر تهران

5-1 -4 اقتصاد شهر تهران

6-1 -4 جمعیت‌شناسی

1-5- بررسی ویژیگی های کالبدی بستر طرح

1-1-5- معرفی بوستان گفت و گو

فصل دوم : مبانی نظری طرح

1-2- تعریف کلی باغ و کاربرد آن در سایر هنرها

2-2- باغ ایرانی

1-2-2- تعریف باغ ایرانی

2-2-2- الگوی جامع باغ ایرانی(آرکه تایپی باغ ایرانی)

3-2-2-نقشهندسه در باغ ایرانی

4-2-2- نظامهای کارکردی باغ ایرانی

1-4-2-2- طرح باغ گسترده

2-4-2-2- طرح باغ حیاط

5-2-2- نظام های  کالبدی موجود در باغ ایرانی

3-2- کتاب چیست؟

4-2- ارایه ی کارکردهایی در جهت درک بهتر کتاب و کتابخانه

1-4-2- بیانطراحی

1-1-4-2-  طراحی فضای کتابخانه برای کودکان در کتابخانه‌های عمومی

1-1-1-4-2- مطالعه موردی کتابخانه جاوا تیمور

2-1-1-4-2- کتابخانه عمومی شهر سورابایا

5-2- تاثیر مبانی نظری بر طرح

1-5-2- من اینجا ریشه در خاکم

1-1-5-2- رابطه ی ریزوم و ریشه "شباهت ها و تفاوت ها"

2-1-5-2- نقش نظم در بی نظمی و تبیین هندسه ی مورد نظر

بنا 43

3-1-5-2- تبیین هندسه های کاربردی

1-3-1-5-2- هندسه ی فراکتال

6-2- تعاریف پایه و کاربردی

1-6-2-  بررسی پدیده ی ادراک و تاثیر آن بر مخاطب

2-6-2- من امروز ایرانی

3-6-2- از فضا تا مکان،از مکان تا سایت و از سایت تا اقلیم

1-3-6-2- شناختکاربردیروشچیدمانفضا

دردرکپیکرهبندیفضایی

2-3-6-2- کاربرد رنگ در فضا

4-6-2- مکان

4-6-2- بررسی ویژیگی های کالبدی بستر طرح

1-4-6-2- معرفی بوستان گفت و گو

2-4-6-2- امکانات بوستان گفت و گو

5-6-2- فرایند نگرش اقلیمی

6-6-2- فرایند نگرش سازه ای

7-6-2- فرایند نگرش گونه ای

1-7-6-2- معماری پرامتریک

2-7-6-2- معماری بیونیک

3-7-6-2- معماری ارگانیک

4-7-6-2- معماری پایدار

4-7-6-2- معماری ارکه تایپی

-2-7 سن و سطح آگاهی

فصل سوم : نقد آثار

1-3- بررسی نمونه های داخلی

1-1-3  پروژةباغكتابتهران

2-1-3  باغ آب و نور

3-1-3  باغ آب و نورسفارت ایران در بانکوک

4-1-3  فرهنگسرای نیاوران

2-3- بررسی نمونه های خارجی

5-1-3- چهره ی آلمان در اکسپوی 2010 شانگهای چین

6-1-3- چهره ی فرانسه در اکسپوی 2010 شانگهای چین

8-5-3 -  کتابخانه مدیا تک

فصل چهارم : بررسی استانداردها و ضوابط طراحی

1-4- بررسی استانداردها و ضوابط طراحی

1-1-4 کتابخانه ها (استاندارد ها)

1-1-1-4- کتابخانه

2-1-1-4- نکات مهم درطراحی:

2-1-4 -بررسی استانداردها و ضوابط طراحی

1-2-1-4 نكات كلي در طرح و چيدن قفسهها

3-1-4 ابعاد قفسهها

4-1-4- نکات لازم در ارائه طرح داخلي كتابخانهها

5-1-4- مخزن

1-5-1-4- انواع مخازن

2-5-1-4- خصوصیات مخازن بسته و انبارهای ویژه

6-1-4- منابع چاپی غیر کتاب

7-1-4- منابع غیر چاپی

8-1-4- بخش خدمات فنی:

8-1-4- بخش مطالعه

1-8-1-4-بخش فهرستگان

2-8-1-4- بخش فهرستگان پیشخوان تحویل کتاب

3-8-1-4- فضای مطالعه

4-8-1-4- تجهیزات مطالعه

9-1-4- بخش فعالیت‌های همگانی

1-9-1-4- سالن سمینار و تالار اجتماعات:

2-9-1-4- آمفی تئاتر

3-9-1-4-کارگاه ها

4-9-1-4-search area

5-9-1-4-  polycopy

6-9-1-4-smoking area

7-9-1-4-مطالعه ی نابینایان

8-9-1-4-        guard

10-1-4- بخش اداری

11-1-4- شیوه‌های نوین طراحی کتابخانه با توجه به محدودیت معلولین

1-11-1-4- مشکلات معلولین درکتابخانه و در مسیر آن

2-11-1-4- پیاده رو

3-11-1-4- درب ورودی

4-11-1-4- پنجره‌ها

2-4- بررسی ضوابط شهرسازی موثر بر طرح

1-2-4- تراکم منطقه

2-2-4- تراکم مجاز

4-2-4- راهبردها

3-4  مبنای طراحی فضاهای نمایشگاهی

1-3-4 مقدمه

2 -3-4 برداشت محتوایی باغ کتاب ایران در عرصه ی نمایشگاهی

3 -3-4- انواع موضوع برگزاری نمایشگاه

1-3 -3-4- نمایشگاه های عمومی

2-3-3-4- نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا

3-3-3-4-نمایشگاه های تخصصی

4-3-3-4- نمایشگاه های اختصاصی

5-3-3-4- اکسپو ها

4 -3-4- انواع مقیاس برپایی نمایشگاه

1-4 -3-4 - سطح نمایشگاه های بین المللی ، تابع استانداردها و ضوابط اتحادیه برگزارکنندگان نمایشگاه های بین اللمللی ( UFI )

2-4-3-4 - مقیاس جهانی

3-4-3-4 - مقیاس قاره ای

4-4 -3-4 - مقیاس حوزه ای

5-4 -3-4 - مقیاس چند جانبه

5-4 -3-4 - سطح نمایشگاه های ملی

6-4 -3-4 - مقیاس کشوری

7-4 -3-4 - مقیاس منطقه ای

8-4 -3-4 - مقیاس استانی

9-4 -3-4 - مقیاس شهرستانی

10-4 -3-4 - مقیاس شهری

11-4 -3-4 - مقیاس محله ای

12-4 -3-4 - سطح بین المللی

13-4 -3-4 - سطح داخل کشوری

5-3-4- فضاهای متشکله نمایشگاه

1-5-3-4- بخش 1 ، C.S بخش فضای سرپوشیده

-26-3-4- بخش 2 U.S بخش فضاهای روباز ( محوطه )

7-3-4- استفاده کنندگان نمایشگاه

8-3-4- سطوح کلی فضاهای نمایشگاه

9-3-4- سطوح سرانه ساختمان های نمایشگاهی

10-3-4- وسایل سالن های نمایشگاهی

11-3-4- شاخص های کنترل سطوح نمایشگاهی

12-3-4- گونه شناسی فضاهای نمایشگاهی باغ کتاب ایران

1-4-4- برنامه  فیزیکی و دیاگرام های پیشنهادی برای طراحی

 قیمت : 35 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله خانه سالمندان

  مطالعات خانه سالمندان

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 20 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 108  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ............................................................................................................ 1
اهداف کلی و جزئی ............................................................................................ 1
مقدمه ............................................................................................................. 2
فصل اول: مبانی نظری:
بخش نخست: سالمندی ازدیدگاههای مختلف:
دیدگاه جسمانی ................................................................................................. 3
دیدگاه روانی .................................................................................................... 3
دیدگاه مرضی ................................................................................................... 3
دیدگاه روانشناسی .............................................................................................. 3
سن پیری ......................................................................................................... 4
فرهنگ پیری..................................................................................................... 5
تعاریف مربوط به پیری و انواع پیری .......................................................................... 5
پیری امری مثبت یا منفی ....................................................................................... 5
بخش دوم:شناخت سالمند:
سالمندی چیست ................................................................................................ 7
الف
بررسی ازدیدگاه جمعیتی ....................................................................................... 7
احساسات مشترک سالمندان ................................................................................... 8
نیازهای اساسی جمعیت بازنشسته وسالمند................................................................... 8
مشکلات سالمندان.............................................................................................. 8
بخش سوم: معنایابی واژه خانه وسرا
چکیده ......................................................................................................... 10
مقدمه ........................................................................................................... 10
تعاریف خانه .................................................................................................. 11
تفاوت مفهوم خانه ازمسکن .................................................................................. 11
انواع خانه سالمندان ........................................................................................... 12
بخش چهارم: بهداشت و تغذیه سالمندان:
اهمیت بهداشت سالمندان .................................................................................... 13
علل رشد سالمندی ........................................................................................... 14
بهداشت فردی سالمندان ..................................................................................... 14
درد درسالمندان و تسکین به روش غیر دارویی ............................................................ 14
ماساژ درمانی درناراحتی های مختلف سالمندی .......................................................... 11
سلامت سالمندان .............................................................................................. 11
مشکلات و بیماریهای دوران سالمندی ..................................................................... 11
اهمیت تغذیه دردوره سالمندی .............................................................................. 17
ب
بخش پنجم: معلول و معلولیت
معلولیت و معماری ........................................................................................... 22
دسترسی ....................................................................................................... 22
طراحی کاربردی .............................................................................................. 22
طراحی احساسی .............................................................................................. 22
شبیه سازی سختی ها و معلولیت ........................................................................... 21
ایجاد دانش و آگاهی درمورد و معلولیت .................................................................... 21
جان ادامز ...................................................................................................... 22
بخش ششم: بررسی شناخت سالمند درجامعه ایران:
فرهنگ ایرانی و سالمندان .................................................................................... 24
بازنشستگی درایران و مشکلات آن ......................................................................... 24
اقتصاد و سالمندان ............................................................................................ 27
شرایط مناسب برای آسایشگاه سالمندان .................................................................... 28
سالمندان و موسیقی .......................................................................................... 32
تاثیرات خاطه گویی گروهی برزندگی سالمندان .......................................................... 31
توصیه های طراحی فضای سبز برای سالمندان ............................................................. 32
فصل دوم:ضوابط و استانداردها:
ضوابط عمومی طراحی معماری ............................................................................. 31
پ
کلیات .......................................................................................................... 34
سطوح .......................................................................................................... 34
سطوح
شیبدار..................................................................................................................................... 35
در .............................................................................................................. 35
پنجره ........................................................................................................... 31
میله دستگرد ................................................................................................... 31
علایم و تجهیزات ............................................................................................. 38
پله .............................................................................................................. 33
آسانسور ........................................................................................................ 42
راهرو ........................................................................................................... 42
سرویس بهداشتی ............................................................................................. 43
ضوابط اختصاصی طراحی خانه سالمندان .................................................................. 47
مکانیابی ........................................................................................................ 47
سرانه ........................................................................................................... 48
سطوح کف .................................................................................................... 48
فضای اصلی ................................................................................................... 43
فضای ورودی ................................................................................................. 43
فضای انتظار ................................................................................................... 52
فضای اداری ................................................................................................... 52
فضای درمانی .................................................................................................. 52
ت
مشترک عمومی ................................................................................................ 51
نشیمن .......................................................................................................... 51
کتابخانه ........................................................................................................ 52
غذاخوری ...................................................................................................... 53
فضای ورزشی ................................................................................................. 55
فضای سکونتی وبهداشتی .................................................................................... 55
اتاق خواب .................................................................................................... 55
تختخواب ...................................................................................................... 57
کمد ............................................................................................................. 57
سرویس
بهداشتی................................................................................................................................ 58
حمام ........................................................................................................... 58
فضای خدماتی ................................................................................................ 11
آشپزخانه ...................................................................................................... 12
رختشویخانه ................................................................................................... 12
انباری .......................................................................................................... 13
موتورخانه ..................................................................................................... 13
فضای نگهداری
متوفیان...................................................................................................................... 13
فضای باز عمومی ............................................................................................. 13
جداول ضوابط ................................................................................................. 15
ث
فصل سوم:نمونه های موردی:
خانه سالمندان واقع در ژاپن ................................................................................. 73
خانه سالمندان کهریزک ...................................................................................... 78
خانه سالمندان واقع در هلند .................................................................................. 82
فصل چهارم:تحلیل سایت:
تحلیل سایت..................................................................................................................................... 88
آنالیز سایت .................................................................................................... 83
قرار گیری سایت .............................................................................................. 32
موقعیت سایت)دسترسی ها( ................................................................................. 31
جهت باد ....................................................................................................... 33
فصل پنجم:مطالعات اقلیمی:
شرایط آسایش انسانی شهراهواز ............................................................................. 34
ویژگی معماری همساز با اقلیم شهراهواز .................................................................. 33
شکل قرار گیری ساختمان ................................................................................. 122
منابع و
ماخد........................................................................................................................... 122
ج

قیمت : 20 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله خانه سالمندان

  مطالعات خانه سالمندان

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 162  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست ............................................................................................................................................................... 1
فصل اول: تعاریف و مفاهیم .................................................................................................................... 6
1-1 تعریف سالمند.............................................................................................................................................. 7
2-1 پيدایش خانه هاي سالمندان در جهان ....................................................................................................... 11
3-1 خانه هاي سالمندان در ایران...................................................................................................................... 12
4-1 ساختار جمعيتي سالمندان.......................................................................................................................... 11
1-1 ویژگي هاي دوره سالمندي........................................................................................................................ 17
1-1-1-1 برخي خصوصيات افراد مبتلا به آلزایمر........................................................................................... 21
2-1-1-1 چند توصيه طراحي مخصوص افراد مبتلا به الزایمر......................................................................... 22
3-1-1-1 چند توصيه کلي براي طراحي ......................................................................................................... 22
2-1-1 ویژگي هاي سایکولوژي....................................................................................................................... 24
1-2-1-1 روان شناسي دوران سالمندي............................................................................................................ 24
2-2-1-1 افسردگي در سالمندان...................................................................................................................... 27
3-2-1-1 علایم افسردگي در سالمندان............................................................................................................ 27
4-2-1-1 بي خوابي در سالمندان..................................................................................................................... 22
3-1-1 ویژگي هاي اجتماعي............................................................................................................................ 31
1-3-1-1 پایگاه اجتماعي- فرهنگي................................................................................................................. 31
2-3-1-1 جامعه شناسي سالمندي.................................................................................................................... 32
3-3-1-1 سه مدل در ارتباط با چگونگي تاثيرات محيطي بر روي سالمندان................................................... 33
6-1 تغذیه سالمندان.......................................................................................................................................... 31
1-6-1 مشکلات موثر بر وضع تغذیه سالمندان................................................................................................ 31
1-1-6-1 مشکلات در خوردن غذا.................................................................................................................. 31
2-1-6-1 اختلالات گوارشي............................................................................................................................ 36
3-1-6-1 مشکلات روده اي............................................................................................................................. 36
4-1-6-1 بيماري ها.......................................................................................................................................... 36
2-6-1 نيازهاي تغذیه اي سالمندان................................................................................................................... 36
1-2-6-1 انرژي................................................................................................................................................ 36
2-2-6-1 پروتئين............................................................................................................................................. 37
3-2-6-1 چربي ها........................................................................................................................................... 37
4-2-6-1 تامين ویتامين ها............................................................................................................................... 37
37.........................................................................................................................................C 1-2-6-1 ویتامين
6-2-6-1 ویتامين
33.......................................................................................................................................B6
33....................................................................................................................................B 7-2-6-1 ویتامين 12
3-2-6-1 مواد معدني....................................................................................................................................... 33
3-6-1 مواد غذایي غير مجاز............................................................................................................................. 32
4-6-1 توصيه هاي غذایي براي سالمندان......................................................................................................... 32
1-6-1 نتيجه کاربردي در طراحي..................................................................................................................... 41
7-1 نيازهاي سالمندان....................................................................................................................................... 41
1-7-1 احتياجات عاطفي.................................................................................................................................. 41
2-7-1 احتياجات معيشتي................................................................................................................................. 42
3-7-1 احتياج به تفریح و سرگرمي.................................................................................................................. 42
4-7-1 احتياج به شرکت در زندگي اجتماعي................................................................................................... 42
1-7-1 امنيت..................................................................................................................................................... 43
3-1 ورزش و سلامت سالمندان........................................................................................................................ 44
2-1 تفریحات.................................................................................................................................................... 46
11-1 نتيجه کابردي در طراحي......................................................................................................................... 43
11-1 فعال سازي سالمندان............................................................................................................................... 11
12-1 کار آفریني................................................................................................................................................ 11
13-1 فرهنگي اجتماعي............................................................................................................................... 12
14-1 فرهنگ سراي سالمند............................................................................................................................... 12
11-1 ایستگاه هاي فعاليت )فعال سازي( ......................................................................................................... 14
فصل